top of page
IMG_8826.jpeg
PlanScape_logo_khaki.png

Kulturarv med værdi for fremtiden og med respekt for fortiden

PlanScape løser opgaver om

historien i landskabet og i byen

LÆS MERE

PLANSCAPES

OPGAVER

PLANSCAPENETOP NU

PlanScape udarbejder lige nu en screening af værdifulde kulturmiljøer for Københavns Kommune med henblik på at pege på nye væsentlige steder og historier.

IMG_8820.jpeg

NYT FRA PLANSCAPE

Der sker løbende nyt ved PlanScape med nye opgaver, resultater og temaer.  Følg med og læs de seneste nyheder her.

TEMAER HOS PLANSCAPE

BYPLANLÆGNING

Strategisk byplanlægning er ét af PlanScapes hovedområder, når det handler om at forny og udvikle vores byer. Men hvem er egentlig interessenterne i en strategisk proces? Og hvordan aktiverer man bedst alle kræfter omkring en bæredygtig udvikling af vores byer?

PlanScape har opbygget en stor viden og erfaring med strategisk udvikling og planlægning af byer og byrum.

KULTURMILJØER

Den byggede kulturarv og kulturmiljøerne i vores byer og landskaber kan være et aktiv for områdernes udvikling. Mange kommuner har dog endnu ikke fundet den bedste måde at udpege, vurdere og aktivere kulturmiljøerne på.

PlanScape har udviklet en ny og operationel metode til at kortlægge, vurdere og udvikle historiske kulturmiljøer i landskabet og i byen sammen med de relevante aktører; til gavn for fremtiden og med respekt for fortiden.

DEN KOLDE KRIG

Den Kolde Krig delte hele den kendte verden i to gennem flere generationer. Konflikten mellem øst og vest kom til at berøre os alle - uanset nationalitet, religion eller politisk overbevisning. Truslen om en krig mellem de to blokke blev en konstant undertone i udviklingen af det moderne samfund og har i væsentlig grad bidraget til at skabe det samfund og den verdensorden, som vi kender idag.

PlanScape har i mage år arbejdet med at udforske og formidle den Kolde Krigs historie i mange sammenhænge og med at bevare de særlige kulturspor fra perioden.

BÆREDYGTIG TURISME

Turisme er i stigende grad en faktor i mange danske kommuner på flere. Når både danske og udenlandske gæster besøger vores lokaliteter, bidrager det til den lokale og regionale økonomi, men det er også med til at fremme vores lokale identitet og stolthed. Samtidig er turismen og de afledte erhverv og effekten af turismen under massiv forandring i disse år. Så hvad er egentlig bæredygtig turisme? Hvem skal den være bæredygtig for? Og hvordan skabes denne bæredygtighed ude på destinationerne?

PlanScape har opbygget en stor viden og erfaring med strategisk udvikling og planlægning af bæredygtig turisme og destinationsudvikling.

DJI_0020-kopi.JPG

KHAKI FIELDS

Khaki Fields er et nyt begreb, som PlanScape har introduceret. Khaki Fields dækker over de mange tidligere militære områder, som i disse år bliver forladt og skal indarbejdes i vores byer og landområder. Men hvad er egentlig udfordringerne og mulighederne i Khaki Fields?

Khaki Fields og hvordan man udvikler og integrerer dem i den civile udvikling i landskabet og i byen er ét af PlanScapes særlige fokusområder. 

FREMTIDENS MUSEER

FREMTIDENS MUSEER

Danske museer gennemgår i disse år en rivende udvikling med nye målsætninger og nye formidlingsformer i nye bygningsrammer. Samtidig vokser forventningerne til museerne om, hvordan de skal løse deres opgaver med at sikre, udforske og formidle kulturarven og samtidig spille en aktiv og relevant rolle i samfundet.

PlanScape arbejder i en række sammenhænge med at udvikle de danske museer for fremtiden.

LÆS SNART MERE

PLANSCAPES VISION

Vores kultur- og naturarv er værdifulde elementer i det danske landskab. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler vores landskab og byer i en sund balance mellem på den ene side kultur- og naturværdier og på den anden side vores behov for hele tiden at udvikle rammerne for det moderne samfund.

Det er PlanScapes vision, at skabe løsninger for vores kultur- og naturarv, der kan sikre både bevaring og udvikling, og som er bæredygtige for alle; til fælles gavn for fremtiden og med respekt for fortiden.

PlanScape har siden 2016  ydet rådgivning omkring en lang række opgaver indenfor planlægning, formidling og kulturbevaring i byen og i landskabet. Selvom virksomheden er ny, tager den sit afsæt i en høj faglighed og i mere end 20 års erfaringer med museums- og planarbejde fra store og små projekter.

 

Hos PlanScape lægger vi stor vægt på hele tiden at sikre en bæredygtig balance mellem bevaring og udvikling, mellem eksisterende og nye værdier. Det princip realiserer vi gennem gennem en høj faglighed og en konstruktiv dialog med de relevante aktører i alle vores opgaver. Vi lægger således ikke bare vægt på at skabe det rigtige resultat, men også på at sikre den rigtige proces på vej frem mod resultatet.

bottom of page