FOR SOGNE

PlanScape rådgiver sogne og menighedsråd om registrering og bevaring af gravminder.

PLANSCAPE OG GRAVMINDER

Kirkegården skal  hænge visuelt sammen og beplantningen indvirker i høj grad på
indtrykket. Alleer kan give højde og dybde. Har træerne nået en vis alder, kan de virke som markante, skulpturelle elementer, der samler og angiver retning.

Rundt omkring på landets kirkegårde gemmer der sig værdifuld viden og lokalhistorie. Gravminderne fortæller ved deres størrelse og materialevalg, inskription og udsmykning, hvem der har levet på egnen, hvordan livsvilkårene har været og hvordan samfundet har udviklet sig. 

 

Samtidig fungerer kirkegårdene flere steder som grønne frirum med afvekslende beplantning og rekreative faciliteter til glæde for omegnens beboere.

Mange steder har det lokale museum foretaget vejledende registreringer af bevaringsværdige gravminder til hjælp for menighedsråd og graver. Kirkeministeriet tog initiativ til registreringen i 1980’erne som følge af, at bevaringen af de særlige gravminder og gravpladser på det tidspunkt ikke var sat i system og havde et fælles udgangspunkt, men var overladt til de enkelte kirkegårde.

 

I dag mangler man flere steder at få gennemgået gravminderne og tage stilling til hvilke sten, man ønsker at bevare og hvordan det skal gribes an, så man i tide undgår at kassere noget uerstatteligt eller bibeholde noget, der ikke er det.

 

Vi kan hjælpe til at udpege kulturhistorisk værdifulde gravminder og gravsteder samt give forslag til, hvordan de kan indgå på den eksisterende kirkegård. Vi sørger samtidig for at dokumentere, beskrive og fotografere gravminderne, så I har alle oplysninger samlet. 

 

Vi beskriver også gerne udvælgelsesprocessen og udpegningskriterierne til en eksempelvis en artikel til menighedsrådsbladet og kan forestå en omvisning på kirkegården med fokus på de udvalgte gravminder.

En egns karakteristika indgår som et vigtigt parameter ved udvælgelsen af særligt bevaringsværdige gravminder. 

 

PLANSCAPES TILBUD

Vi tilbyder:

 • Indledende dialog med de involverede parter,

 • Vejledende udpegning i samråd med eksempelvis præst, graver, menighedsrådsrepræsentanter med fl.,

 • Beskrivelse, opmåling og fotodokumentation,

 • Alle oplysninger samlet i en digital version og i en fysisk mappe,

 • Efterfølgende dialog og svar på spørgsmål ved overdragelse af arbejdet.
   

Som supplement kan vi tilbyde:

 • Beskrivelse af udvælgelsen, baggrund og kriterier til eksempelvis menighedsrådsblad,

 • Foretage kirkegårdsvandring med fokus på de udvalgte gravminder.

FÅ ET TILBUD

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvor PlanScape kan hjælpe din virksomhed eller få et tilbud på konkrete opgaver.

Email: info@planscape.dk
Tel:  +45 22 99 90 45

CVR38-25-92-53

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vi kontakter dig, kan du bruge formularen.

 
PlanScape_logo_khaki.png

© 2016-2020 PlanScape

PlanScape

Højen 22, Trællerup

DK-5330 Munkebo

Tel: +45 22 99 90 45

 • Grey Facebook Icon
 • Grå LinkedIn ikon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Twitter Icon