top of page

FOR BYGHERRER

Kulturhistorien kan ofte være med til at øge værdien af et område eller af et bygningsanlæg. PlanScape kan hjælpe bygherrer, arkitekter, lodsejer og andre, der arbejder med udvikling i landskabet og byen med at trække de væsentlige værdier frem og gøre dem til et aktiv.

PLANSCAPES

LØSNINGER

RESEARCH

 

PlanScape hjælper bygherrer, arkitekter og lodsejere med research af historien bag bygninger og andre kulturværdier.

FREDNING OG BEVARING

PlanScape rådgiver om strategier og processer omkring bevaring og fredning af områder og bygninger.

KULTURMILJØER

 

PlanScape gennemfører kortlægning, dokumentation, beskrivelse og vurdering af kulturmiljøer og enkelte bygninger.

MYNDIGHEDSKONTAKT

 

PlanScape kan forestå kontakten til kommuner og andre myndigheder ved udvikling af kulturmiljøer.

TRANSFORMATION

 

PlanScape rådgiver om, hvordan kulturværdier kan gøres til et aktivt i transformationen af områder og bygninger.

KOMMUNIKATION

 

PlanScape rådgiver om og bidrager til kommunikationen af udviklings- og transformationsprojekter.

KONTAKT

PLANSCAPE

FÅ ET TILBUD

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvor PlanScape kan hjælpe din virksomhed eller få et tilbud på konkrete opgaver.

Email: info@planscape.dk
Tel:  +45 22 99 90 45

CVR38-25-92-53

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vi kontakter dig, kan du bruge formularen.

Tak for din mail! Vi svarer hurtigst muligt.

PLANSCAPE OG KULTURVÆRDIER

Kulturværdierne i fredede og bevaringsværdige huse er et økonomisk aktiv. Engelske og danske undersøgelser har vist, at selv et enkelt fredet eller bevaringsværdigt hus i en gade kan være med til at løfte hele områdets økonomiske værdi og gøre det langt mere attraktivt for både udviklere og købere. Udviklingen af Carlsberg-grunden i København eller Nordkraft i Aalborg er gode eksempler på, hvordan hvordan historien, bygninger og stemninger kan gøres til aktiver i en nyudvikling, der giver områderne et helt særligt brand med udgangspunkt i den gode historie.

Men hvordan finder man frem til de kulturværdier, der kan være med til at aktivere historien og øge værdien i små og store projekter? PlanScape har udviklet metoder til at kortlægge og analysere kulturværdierne i enkelte bygninger eller hele områder og få trukket netop de karakteristiske træk frem, som er værd at bygge videre på og kan bidrage til at øge områdets økonomiske værdi i forbindelse med udvikling. Metoderne sikrer en dynamisk indarbejdelse og fremhævelse af kulturværdierne i et helt konkrete tiltag i idé- og projekterings-faserne af ethvert projekt. 

Hos PlanScape lægger vi stor vægt på hele tiden at sikre en bæredygtig balance mellem bevaring og udvikling, mellem eksisterende og nye værdier. Det princip realiserer vi gennem gennem en høj faglighed og en konstruktiv dialog med de relevante aktører i alle vores opgaver. Vi lægger således ikke bare vægt på at skabe det rigtige resultat, men også på at sikre den rigtige proces på vej frem mod resultatet

bottom of page