FOR KOMMUNER

PlanScape tilbyder kommuner at løse en lang række opgaver omkring udpegning og beskrivelse af kulturmiljøer og arbejdet med kulturarven i planlægningen og i strategier

PLANSCAPES

LØSNINGER

DIALOG MED MUSEERNE

 

PlanScape hjælper kommuner med opgaver og den løbende dialog med museer og lodsejere om kulturmiljøer, fredninger, bevaring og planarbejdet.

LOKALPLANER

PlanScape rådgiver kommuner omkring kulturhistorien og andre kulturværdier ved udarbejdelsen eller justeringen af lokalplaner.

KULTURMILJØER

 

PlanScape gennemfører kortlægning, dokumentation, beskrivelse og vurdering af kulturmiljøer, sammenhænge og landskaber efter nye og relevante metoder

KOMMUNEPLANER

 

PlanScape rådgiver kommuner omkring kulturhistorien og andre kulturværdier ved udarbejdelsen af kommuneplaner og strategier.

FREDEDE OG BEVARINGS-VÆRDIGE BYGNINGER

PlanScape udfører registrering, vurdering og sagsbehandling vedrørende arbejdet med bevaringsværdige bygninger.

KOMMUNIKATION

 

PlanScape rådgiver og gennemfører kommunikation til offentligheden af kulturværdier i landskabet og byen.

PLANSCAPE OG KULTURMILJØER

Byerne og landskabet i Danmark gennemgår i disse år store forandringer med tilpasninger til nye erhvervsmuligheder, administrative strukturer og miljøudfordringer. For eksempel giver den nye planlov og Erhvervsstyrelsens anbefalinger helt nye måder at se landskabet og byen på, der giver kommunerne nye muligheder for udvikling. Samtidig sætter det også kommunerne under pres i forhold til at redefinere kommunens værdier og historie og borgernes lokale identitet og medejerskab.

Mange kommuner har sammen med de lokale museer brugt mange ressourcer på at kortlægge kommunernes bevaringsværdige kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger efter SAVE-Metoden, Arkitektskolens SAK-Metode eller den nye KulturMiljø-Metode. Dette er vigtige værktøjer i arbejdet, men de formår kun i begrænset omfang at operationalisere bevaringsarbejdet og reelt gøre det til et aktiv for kommunen og ikke kun til en begrænsning.

PlanScape har udviklet en langt bredere metode, der kan bidrage til at sikre kommunerne et solidt værdibaseret og kulturhistorisk grundlag i planarbejdet. Metoden sikrer en dynamisk vurdering og indarbejdelse af de lokale kulturværdier og en fortsat lokal stolthed og identitet. Målet er at aktivere kulturarven på en langt mere anvendelig måde, så den samtidig kan bidrage til økonomisk udvikling, bosætning og en øget lokal stolthed. Denne metode stiller vi gerne til rådighed som en fast eller projektorienteret opgaveløsning for kommuner over hele landet.

Hos PlanScape lægger vi stor vægt på hele tiden at sikre en bæredygtig balance mellem bevaring og udvikling, mellem eksisterende og nye værdier. Det princip realiserer vi gennem gennem en høj faglighed og en konstruktiv dialog med de relevante aktører i alle vores opgaver. Vi lægger således ikke bare vægt på at skabe et anvendeligt resultat, men også på at sikre den rigtige proces på vej frem mod resultatet.

Læs mere om PlanScapes arbejde med kulturmiljøer og PHASE-metoden.

PLANSCAPES TILBUD

KULTURVÆRDIERNE I KOMMUNEN

 

Mange kommuner må stadig arbejde med utidssvarende udpegninger af kulturmiljøer  og bevaringsværdige huse, der kan føres helt tilbage til 1980'erne og er svære at operationalisere. Mange af disse udpegninger har behov for en revision, der tager stedernes aktuelle stand og fremtidige bevaringsværdier i betragtning.

PlanScape tilbyder kommuner at revidere og kvalificere udpegninger af kulturmiljøer og bygninger. Løsningen omfatter blandt andet:

 • Overblik over eksisterende udpegninger

 • Besigtigelse og status for eksisterende udpegninger

 • Deltagelse i offentlige høringer af plansager

 • Bidrag til lokalplanssager og kommuneplaner

 • Tilsyn med og revision af kulturmiljøer og fredede og bevaringsværdige bygninger 

 • Udarbejdelse af kulturmiljøvurderinger og beskrivelser

 • Kommunikation til borgere og myndigheder

PLANARBEJDE OG STRATEGIER

 

Arbejdet med kultur- og naturværdier i kommunernes planarbejde er PlanScapes særlige kompetence. Hos PlanScape har vi stor erfaring med plan- og strategiarbejde vedrørende bevaring, fredning og destinationsudvikling med særlig respekt for den lokale identitet og kommunernes udviklingsønsker.

PlanScape tilbyder kommuner at løse en række udvalgte opgaver i forbindelse med konkrete opgaver og projekter.

 • Bidrag til udvikling af strategier indenfor f.eks. bygningsbevaring, turisme og attraktioner

 • Rådgivning, sparring og løsning af opgaver omkring bygnings- og naturfredning

 • Dialog og sparring med kommuner om planforhold

 • Rådgivning om konvertering af bygninger og områder

 • Bidrag til udvikling af eks. arkitekturpolitikker

 • Udarbejdelse af lokalplaner

grassbrok1.png

PLANSCAPES ARBEJDE OG ERFARINGER

PlanScape har mange års erfaring med at løse kapitel 8 -opgaver indenfor nyere tids kulturhistorie på museer. Erfaringerne kommer blandt andet fra Thomas Tram Pedersens arbejde på Tøjhusmuseet, Stevns og i Vordingborg og Køge, hvor samarbejdet med kommunerne omkring planlægning har været en fast del af hans arbejde.

Idag løser PlanScape en lang række både rådgivningsmæssige og praktiske opgaver for kommuner i forbindelse med planlægning, kulturarv og turisme. PlanScape har her også en række stærke erfarne samarbejdspartnere med særlige kompetencer på forskellige områder.

FRA PLANSCAPES PORTFOLIO

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

Bæredygtig turisme

2021

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

Kulturmiljøer

2020-21

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

Byplanlægning

2020-2021

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

Kulturmiljøer

2018

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

UDVIKLING AF VIHULA GODS

Kulturmiljøer

2019-2020

UDVIKLING AF VIHULA GODS

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

Kulturmiljøer

2020-2021

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

RÅDGIVNING REGAN VEST

Fremtidens museer

2019-2020

RÅDGIVNING REGAN VEST

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

Kulturmiljøer

2019-2020

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

BYGNINGSARVEN I RØDOVRE

Kulturmiljøer

2021-22

BYGNINGSARVEN I RØDOVRE

DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

Khaki Fields

2019

DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

STRUKTURBILLEDE HADERSLEV

Byplanlægning

2020

STRUKTURBILLEDE HADERSLEV

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

Kulturmiljøer

2019-2019

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

FILM OM BALTIKUM

Historier på stedet

2019

FILM OM BALTIKUM

THORSBRO OG BYERNES VAND

Kulturmiljøer

2020-21

THORSBRO OG BYERNES VAND

NY KULTURMILJØ-METODE

Kulturmiljøer

2020

NY KULTURMILJØ-METODE

BYUDVIKLING I BODØ

Byplanlægning

2019-2020

BYUDVIKLING I BODØ

VÆRDIEN AF SKÆLSKØR

Kulturmiljøer

2020-21

VÆRDIEN AF SKÆLSKØR

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

Byplanlægning

2020-2021

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

BYUDVIKLING I NAKSKOV

Byplanlægning

2020

BYUDVIKLING I NAKSKOV

BORNHOLMERTÅRNET

Fremtidens museer

2018-2022

BORNHOLMERTÅRNET

JERNBANEBYEN

Byplanlægning

2020

JERNBANEBYEN

HANSTHOLM HAVN

Historier på stedet

2018-2019

HANSTHOLM HAVN

BYUDVIKLING I HAMBURG

Byplanlægning

2020

BYUDVIKLING I HAMBURG

KALKMALERIER I OLDE HANSA

Kulturmiljøer

2019

KALKMALERIER I OLDE HANSA

KONTAKT

PLANSCAPE

FÅ ET TILBUD

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvor PlanScape kan hjælpe din virksomhed eller få et tilbud på konkrete opgaver.

Læs mere om priser og aftaler

Email: info@planscape.dk
Tel:  +45 22 99 90 45

CVR38-25-92-53

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vi kontakter dig, kan du bruge formularen.

Tak for din mail! Vi svarer hurtigst muligt.