top of page

PLANSCAPE OG

KHAKI FIELDS 

Khaki Fields er et nyt begreb, som PlanScape har introduceret. Khaki Fields dækker over de mange tidligere militære områder, som i disse år bliver forladt og skal indarbejdes i vores byer og landområder. Men hvad er egentlig udfordringerne og mulighederne i Khaki Fields?

HVAD ER 

KHAKI FIELDS?

I planlægningen har man i allerede i en del år talt om begrebet Brownfields, som omfatter tidligere industrianlæg, havne og grunde, som idag er forladte og ligger som ar i vores byer og landskaber og ofte som store miljømæssige belastninger med en betydelig forurening.

 

I forhold til udvikling af byer rummer disse brownfields ofte store potentialer, idet de typisk ligger på attraktive grunde ved vandet eller i udkanten af bymidterne. Samtidig er brownfields ofte kulturhistorisk internessante, da de ligger som vidnesbyrd om 18- og 1900-tallets industrialisering med en bygningsmasse, som også ofte rummer store arkitektoniske værdier.

Brownfields er derfor ofte en central del af byers og områders identitet og selvforståelse; værftet, fabrikken, havnen har tegnet byen gennem generationer og givet arbejde og udvikling. Samtidig har de tidligere anlæg været en integreret del af byens layout og struktur i forhold til områdernes infrastruktur og bevægelsesmønstre. Og med de mange tidligere arbejdspladser er stederne som regel velkendte og har en meget tæt relation til byens sociale og økonomiske strukturer, selvom områderne ofte ikke var tilgængelige for den brede offentlighed, mens de var i funktion.

Khaki Fields rummer som udgangspunkt mange af de samme karakteristika som brownfields. Alligevel har de tidligere militære områder ofte en meget anderledes relation til byen; de er ikke en integreret del af civile samfund i hverken fysisk eller identitetsmæssig forstand. De har levet deres eget liv, løsrevet fra byen, og de har deres egen historie, der ofte ikke hænger sammen med historiefortællingen i det omkringliggende område.

Khaki Fields og hvordan man udvikler og integrerer dem i den civile udvikling i landskabet og i byen er ét af PlanScapes særlige fokusområder. 

KHAKI FIELDS

NOGLE EKSEMPLER

KHAKI FIELDS

I PLANSCAPES PORTFOLIO

Kulturmiljøer

BYGNINGSARVEN I PLANLÆGNINGEN

2023

BYGNINGSARVEN I PLANLÆGNINGEN

Byplanlægning

BYPLANLÆGNING I HADERSLEV KOMMUNE

2021-

BYPLANLÆGNING I HADERSLEV KOMMUNE

Kulturmiljøer

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

2020-2021

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

Kulturmiljøer

NY KULTURMILJØ-METODE

2020

NY KULTURMILJØ-METODE

Kulturmiljøer

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

2019-2020

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

Kulturmiljøer

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

2019-2020

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

Research og formidling

DANSKERNE I DEN KOLDE KRIG

2018-2023

DANSKERNE I DEN KOLDE KRIG

Kulturmiljøer

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

2018

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

Kulturmiljøer

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

2016-2025

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

Khaki Fields

NATO COLD WAR HERITAGE

2021-23

NATO COLD WAR HERITAGE

Byplanlægning

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

2020-2021

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

Byplanlægning

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

2020-2021

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

Fremtidens museer

RÅDGIVNING REGAN VEST

2019-2020

RÅDGIVNING REGAN VEST

Byplanlægning

BYUDVIKLING I BODØ

2019-2020

BYUDVIKLING I BODØ

Kulturmiljøer

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

2019-2019

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

Fremtidens museer

BORNHOLMERTÅRNET

2018-2022

BORNHOLMERTÅRNET

Historier på stedet

PÅ TUR I DEN KOLDE KRIG

2017-2019

PÅ TUR I DEN KOLDE KRIG
bottom of page