top of page

DIN KOLDE KRIG

En historie du godt kan huske

men slet ikke kender

DIN KOLDE KRIG

Den Kolde Krig delte hele den kendte verden i to gennem flere generationer. Konflikten mellem øst og vest kom til at berøre os alle - uanset nationalitet, religion eller politisk overbevisning. Truslen om en krig mellem de to blokke blev en konstant undertone i udviklingen af det moderne samfund og har i væsentlig grad bidraget til at skabe det samfund og den verdensorden, som vi kender idag.

Danmark fik tilsvarende en rolle i Den Kolde Krig - i kraft af sin strategiske placering ved ind- og udgangene til Østersøen samt sit overherredømme over Grønland og Færøerne. Danmarks rolle i konflikten var dog langt fra passiv og en konsekvens af landets placering mellem øst og vest. Gennem sit medlemskab af NATO blev Danmark én af konfliktens aktører, der entydigt havde valgt side og forberedte landet på at kunne tage aktivt del i en mulig militær konflikt.

Danmark forberedte sig på krig. Man opbyggede et enormt militært forsvar og forberedte tilsvarende at kunne beskytte civilbefolkningen og det moderne velfærdssamfund mod følgerne af en krig. I tiden 1945-91 levede enhver i Danmark med den konstante krigstrussel hængende over hovedet, men de færreste vidste, hvor tæt krigen var på, og hvor omfattende landets forberedelser til en krig egentlig var. Alle der husker perioden, husker også krigsfrygten - men uden at vide hvor reel den egentlig var, og hvordan en krig ville rammer os alle.

"Den Kolde Krig gjorde nok et uudsletteligt indtryk på mig og berørte mig hver dag i min barndom og ungdom, kan jeg se idag.

De amerikanske jagerflys overlydsbrag over Flensborg Fjord, atomvåbentransporterne, når vi var på besøg syd for grænsen, soldaterne fra Sergentskolen i Sønderborg og min egen tid som værnepligtig i Civilforsvaret. Og den evige frygt for en Tredje Verdenskrig gav en konstant baggrundsstemning i mit liv i 70'erne og 80'erne og var med til at forme mit syn på verden, som det var med til at forme os alle og samfundet, som vi kender det idag."

Thomas Tram Pedersen, chefkonsulent i Planscape

PlanScapes Thomas Tram Pedersen har i mange år arbejdet indgående med den Kolde Krigs historie som forsker, museumsmand og som formidler; senest som chef for Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

PlanScape har derfor en stor indsigt i Den Kolde Krigs og velfærds-samfundets historie og kulturarv og kan tilbyde stille denne indsigt til rådighed i forbindelse med formidling og sikring af både den faste kulturarv, den løse kulturarv og den immaterielle kulturarv.

PLANSCAPE

MIN KOLDE KRIG

THOMAS TRAM PEDERSEN

DEN KOLDE KRIGS HISTORIE

PlanScape ser en særlig udfordring i at formidle Den Kolde Krig til alle og gøre historien indlevende og relevant for enhver uanset alder, køn og politisk overbevisning.

PlanScape tilbyder derfor at fortælle historierne på alle platforme - det kan være direkte til interesserede, eller det kan være som indholdsleverandør til andre formidlingsprojekter.

FOREDRAG

Få en historie du godt kan huske men slet ikke kender

PlanScape tilbyder foredrag om Den Kolde Krig, der er særligt tilpassede og relevante for netop dine gæster.

Med Planscapes store indsigt i perioden og i hvordan forsvaret af hver del af Danmark var indrettet, kan vi give en indlevende, lokal vinkel på vores foredrag, så de bliver spændende og overraskende for enhver.

GUIDEDE TURE

Ture med fortællinger til den kolde krigs anlæg

 

PlanScape kender næsten alle 1.819 militære anlæg i Danmark fra Den Kolde Krig. Og et par mere. PlanScape kan tilbyde at arrangere og være guide på ture rundt i landskabet med besøg på nogle af de mest interessante bygninger og områder.

RADIO OG TV

Historier om Den Kolde Krig i fjernsynet eller i radioen

PlanScapes Thomas Tram Pedersen har medvirket i en stribe af udsendelser i radio og TV. De fleste er tilgængelige på nettet.
PlanScape kan bidrage med research, tilrettelæggelse, interviews og meget mere til TV og radioproduktion om Den Kolde Krigs historie.

BØGER, ARTIKLER og SoMe

Trykte og digitale publikationer om Den Kolde Krig

PlanScape har bidraget til en række artikler, bøger, kronikker mv. om Den Kolde Krigs historie og indgår i en række forskernetværk. PlanScape kan bidrage med research, redaktion og tekster til både trykte og digitale publikationer indenfor temaet.

Please reload

DEN KOLDE KRIGS KULTURSPOR

RESEARCH OG RÅDGIVNING

Viden om Den Kolde Krigs bygningsanlæg

PlanScape har en meget stor indsigt i de næsten 2.000 militære anlæg i Danmark fra Den Kolde Krig. PlanScape har derfor et helt særligt udgangspunkt i forhold til research og rådgivning om at sikre og formidle anlæggenes historie over hele landet.

BEVARING

Bevaring af bygningsanlæg fra Den Kolde Krig

PlanScape har et indgående kendskab til bevaring an komplekse militære anlæg - blandt andet Københavns Befæstning og fredningen af Stevnsfort. PlanScape kan derfor tilbyde ejere, myndigheder og museer i bevaringsstrategier, der fastholder og fremhæver det autentiske i disse bygningsanlæg.

TRANSFORMATION

Omdannelse af militære anlæg til en civil fremtid

PlanScape har stor erfaring med at udvikle nye anvendelser af tidligere militære anlæg gennem civil transformation. PlanScape kan derfor tilbyde ejere, myndigheder og andre med rådgivning om bæredygtig civil udvikling, der bidrager til at fastholde anlæggenes særlige baggrund og karaktér.

Please reload

KONTAKT

PLANSCAPE

FÅ ET TILBUD

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvor PlanScape kan hjælpe din virksomhed eller få et tilbud på konkrete opgaver.

Læs mere om priser og aftaler

Email: info@planscape.dk
Tel:  +45 22 99 90 45

CVR38-25-92-53

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vi kontakter dig, kan du bruge formularen.

Tak for din mail! Vi svarer hurtigst muligt.

contact
bottom of page