top of page
IMG_0993.JPG

FOR MUSEER

PlanScape tilbyder museer at løse en lang række opgaver omkring konceptudvikling af nye museer, og omkring museernes løsning af alle typer af opgaver omkring Museumslovens kapitel 8

practice_areas

PLANSCAPES

LØSNINGER

DIALOG MED MYNDIGHEDER

 

PlanScape hjælper museerne med opgaver og den løbende dialog med kommuner og andre myndigheder og ejere om kulturmiljøer og Museumslovens kapitel 8.

LOKALPLANER

PlanScape rådgiver museerne omkring kulturhistorien og andre kulturværdier ved udarbejdelsen eller justeringen af lokalplaner.

KULTURMILJØER

 

PlanScape gennemfører kortlægning, dokumentation, beskrivelse og vurdering af kulturmiljøer, sammenhænge og bevaringsværdige bygninger.

KOMMUNEPLANER

 

PlanScape rådgiver museerne omkring kulturhistorien og andre kulturværdier ved udarbejdelsen af kommuneplaner og strategier.

BYGGESAGER

 

PlanScape udfører screening, vurdering og sagsbehandling af sager vedrørende tilladelser til nedrivninger og ombygninger.

KOMMUNIKATION

 

PlanScape rådgiver og gennemfører kommunikation til offentligheden af kulturværdier i landskabet og byen.

PLANSCAPES KAPITEL 8 LØSNINGER

Arbejdet med nyere tids faste kulturarv indenfor Museumslovens kapitel 8 er for mange museer en stor og krævende opgave, som giver et begrænset og usynligt afkast. Mange museer har derfor valgt at lægge mere fokus på andre dele af arbejdet med nyere tids historie og på arkæologien. Men opgaverne med den nyere tids faste kulturarv kan give helt nye dimensioner i museernes arbejde med en beskeden indsats, hvis de gribes proaktivt og målrettet an. Det kan PlanSacpe bidrage til.

PlanScape har udviklet en metode, der kan sikre museerne et solidt fagligt udbytte af arbejdet med kapitel 8 i forhold til at sikre, dokumentere og bevare nyere tids faste kulturarv med en realistisk indsats. Den metode stiller vi gerne til rådighed som en fast eller projektorienteret opgaveløsning for museer over hele landet.

Hos PlanScape lægger vi stor vægt på hele tiden at sikre en bæredygtig balance mellem bevaring og udvikling, mellem eksisterende og nye værdier. Det princip realiserer vi gennem gennem en høj faglighed og en konstruktiv dialog med de relevante aktører i alle vores opgaver. Vi lægger således ikke bare vægt på at skabe det rigtige resultat, men også på at sikre den rigtige proces på vej frem mod resultatet.

our_vision
ankomst_edited.jpg

PLANSCAPES
IDÉUDVIKLING

PlanScape har mere end 25 års erfaring med udvikling og drift af moderne museer i ind- og udland. Netop derfor har PlanScapes Thomas Tram Pedersen siddet med i styregruppen for det store internationale forskningsprojekt Vores Museum og har senest lavet en statusanalyse for museernes udvikling og udfordringer for brancheorganisationen Danske Museer.

 

Disse erfaringer stiller PlanScape til rådighed for eksisterende eller helt nye museumsinitiativer, der ønske at åbne historier og steder for et bredt publikum.

PlanScape lægger i sine konceptudviklingsopgaver særligt vægt på, at nye initiativer skal kunne;

 • formidle historier på en indlevende og relevant måde, der inddrager relevante formidlingsteknikker, men som tager udgangspunkt i autentiske genstande og steder, og de historier som de repræsenterer.
   

 • danne udgangspunkt for en bredere og videre perspektiveret formidling gennem varierede formidlingstilbud og levendegørende aktiviteter.
   

 • involvere og aktivere lokale og frivillige kræfter gennem forpligtende partnerskaber. Herunder skal nye initiativer kunne give værdi tilbage til lokalsamfundet.
   

 • være bæredygtige i alle aspekter og for alle aktører; som lokale attraktioner, som forretninger og som troværdige forvaltere af kulturarven.

Skærmbillede 2022-01-08 kl. 11.37.49.png

PLANSCAPES PORTFOLIO

Image-empty-state.png

Femtidens museer

2023-25

DANMARKS FLYMUSEUM I STAUNING

Image-empty-state.png

Strategiudvikling

2021

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

Image-empty-state.png

Analyse, visions- og strategiudvikling

2020-2021

DANSKE MUSEER 2030

Image-empty-state.png

Udviklingsplan

2019-2020

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

Image-empty-state.png

Casestudy

2019-2020

MASSETURISME I BARCELONA

Image-empty-state.png

Bog, foredrag og film

2018-2025

DANSKERNE I DEN KOLDE KRIG

Image-empty-state.png

Kommuneplanlægning

2018-2019

VERDENSARV I KØGE KOMMUNE

Image-empty-state.png

Formidling på stedet

2017-2019

PÅ TUR I DEN KOLDE KRIG

Image-empty-state.png

Rådgivning, Sagsbehandling, Fundraising, Aktørinddragelse

2016-2019

STEVNS KLINT SOM UNESCO VERDENSARV

Image-empty-state.png

International forskning og analyse

2021-25

NATO COLD WAR HERITAGE

Image-empty-state.png

Sikring af bygningsarven

2020-21

THORSBRO OG BYERNES VAND

Image-empty-state.png

Tilrettelæggelse og gennemførsel af strategisk udviklingsproces

2020-2021

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

Image-empty-state.png

Sikring og udvikling af bygningsarven

2019-2020

UDVIKLING AF VIHULA GODS

Image-empty-state.png

Formidling på stedet

2019

FILM OM BALTIKUM

Image-empty-state.png

Rådgivning. Etablering af et nyt besøgscenter

2018-2022

BORNHOLMERTÅRNET

Image-empty-state.png

Formidling af udvidelsen af Hanstholm Havn

2018-2019

HANSTHOLM HAVN

Image-empty-state.png

Konceptudvikling, fundraising

2017-2018

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

Image-empty-state.png

Konceptudvikling

2021-

SKOVENS HUS PÅ CORSELITZE

Image-empty-state.png

Udarbejdelse af et detaljeret bevaringsprogram

2020-2021

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

Image-empty-state.png

Koncept- og detailudvikling

2019-2020

RÅDGIVNING REGAN VEST

Image-empty-state.png

Udarbejdelse af en potentiale- og mulighedsplan

2019-2020

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

Image-empty-state.png

Tilrettelæggelse med myndigheder og formidling til offentligheden

2019

DANNEBROG 800 ÅR

Image-empty-state.png

Verdensarvsansøgning og forvaltningsplan

2018-2020

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

Image-empty-state.png

Udarbejdelse af en bevaringsplan

2018

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

Image-empty-state.png

Kortlægning og vurdering af kulturarven

2016-2025

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

TIDLIGERE ARBEJDE OG ERFARINGER

KAPITEL 8

Medarbejderne hos PlanScape har mange års erfaring med at løse kapitel 8 -opgaver indenfor nyere tids kulturhistorie på museer. Erfaringerne kommer blandt andet fra:

 • Kapitel 8 i Stevns og Faxe Kommuner for Østsjællands Museum

 • Kapitel 8 i Vordingborg, Næstved og Køge Kommuner for Museum Sydøstdanmark

 • Sparring med Slots- og Kulturstyrelsen og deltagelse i det nationale vidensnetværk om museernes kapitel 8 -arbejde

PLANOPGAVER

Medarbejderne i PlanScape har medvirket i udarbejdelsen af en lang række planer, politikker og strategier omkring den faste kulturarv, f.eks:

 • Digitale kommuneplaner for Stevns og Faxe Kommuner

 • Udpegning og beskrivelse af bygningsanlæg fra Den Kolde Krig for Slots- og Kulturstyrelsen

 • Projektledelse og opbygningen af en vidensbank i Revitaliseringen af Købehavns Befæstning for Naturstyrelsen, RealDania og Kulturstyrelsen

 • Udarbejdelse af en arkitekturpolitik, en turismestrategi og en destinationsstrategi for Stevns Kommune

ANDRE OPGAVER
 • Udarbejdelse og revision af ansøgning og forvaltningsplan for Stevns Klint Verdensarv til UNESCO

 • Udarbejdelse og ansøgning til nominering af Vikingetiden Ringborge som UNESCO Verdensarv

 • Formidling i landskabet - eksempelvis formidlingen af hele Stevns Klint

 • Naturfredning - eksempelvis naturfredningen af Stevns Klint

 • Bygningsfredning - eksempelvis fredningen af Stevnsfort

 • Affredning - eksempelvis affredningen af Vallø Slotskro

KONTAKT

PLANSCAPE

FÅ ET TILBUD

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvor PlanScape kan hjælpe din virksomhed eller få et tilbud på konkrete opgaver.

Læs mere om priser og aftaler

Email: info@planscape.dk
Tel:  +45 22 99 90 45

CVR38-25-92-53

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vi kontakter dig, kan du bruge formularen.

Tak for din mail! Vi svarer hurtigst muligt.

bottom of page