FOR MUSEER

PlanScape tilbyder museer at løse en lang række opgaver omkring udpegning og beskrivelse af kulturmiljøer og løsning af alle typer af opgaver omkring Museumslovens kapitel 8

PLANSCAPES

LØSNINGER

DIALOG MED MYNDIGHEDER

 

PlanScape hjælper museerne med opgaver og den løbende dialog med kommuner og andre myndigheder og ejere om kulturmiljøer og Museumslovens kapitel 8.

LOKALPLANER

PlanScape rådgiver museerne omkring kulturhistorien og andre kulturværdier ved udarbejdelsen eller justeringen af lokalplaner.

KOMMUNEPLANER

 

PlanScape rådgiver museerne omkring kulturhistorien og andre kulturværdier ved udarbejdelsen af kommuneplaner og strategier.

KULTURMILJØER

 

PlanScape gennemfører kortlægning, dokumentation, beskrivelse og vurdering af kulturmiljøer, sammenhænge og bevaringsværdige bygninger.

KOMMUNIKATION

 

PlanScape rådgiver og gennemfører kommunikation til offentligheden af kulturværdier i landskabet og byen.

BYGGESAGER

 

PlanScape udfører screening, vurdering og sagsbehandling af sager vedrørende tilladelser til nedrivninger og ombygninger.

 

PLANSCAPES KAPITEL 8 LØSNINGER

Arbejdet med nyere tids faste kulturarv indenfor Museumslovens kapitel 8 er for mange museer en stor og krævende opgave, som giver et begrænset og usynligt afkast. Mange museer har derfor valgt at lægge mere fokus på andre dele af arbejdet med nyere tids historie og på arkæologien. Men opgaverne med den nyere tids faste kulturarv kan give helt nye dimensioner i museernes arbejde med en beskeden indsats, hvis de gribes proaktivt og målrettet an. Det kan PlanSacpe bidrage til.

PlanScape har udviklet en metode, der kan sikre museerne et solidt fagligt udbytte af arbejdet med kapitel 8 i forhold til at sikre, dokumentere og bevare nyere tids faste kulturarv med en realistisk indsats. Den metode stiller vi gerne til rådighed som en fast eller projektorienteret opgaveløsning for museer over hele landet.

Hos PlanScape lægger vi stor vægt på hele tiden at sikre en bæredygtig balance mellem bevaring og udvikling, mellem eksisterende og nye værdier. Det princip realiserer vi gennem gennem en høj faglighed og en konstruktiv dialog med de relevante aktører i alle vores opgaver. Vi lægger således ikke bare vægt på at skabe det rigtige resultat, men også på at sikre den rigtige proces på vej frem mod resultatet.

 

PLANSCAPES TILBUD

FAST LØSNING AF KAPITEL 8 OPGAVER

 

 

For mange museer er det en stor udfordring at kunne følge med den store mængde af byggesager, som museerne skal besvare. Det koster ressourcer, der nemt går fra andre faglige opgaver.

PlanScape tilbyder museer at løse alle dele af kapitel 8 -arbejdet i kortere eller længere perioder. Løsningen er til fast pris og omfatter blandt andet:

 • Løbende dialog med kommunens planmedarbejdere

 • Screening og besvarelse af alle indkomne bygge- og plansager

 • Udarbejdelse og sagsbehandling af indsigelser

 • Deltagelse i offentlige høringer af plansager

 • Bidrag til lokalplanssager og kommuneplaner

 • Tilsyn med og revision af kulturmiljøer og fredede og bevaringsværdige bygninger 

 • Udarbejdelse af kulturmiljøvurderinger og beskrivelser

 • Kommunikation til borgere og myndigheder

Læs mere om priser og aftaler

LØSNING AF ENKELTOPGAVER

 

Arbejdet med de mange forskellige kulturspor i landskabet og byen er PlanScapes særlige kompetence. Det gælder alt fra beskrivelse og vurdering af hele kulturmiljøer og kulturlandskaber til enkelte bygninger eller andre spor.

PlanScape tilbyder museerne at løse udvalgte opgaver i forbindelse med konkrete opgaver og projekter.

 • Udvælgelse, kortlægning og beskrivelse af kulturmiljøer

 • Historisk research af bygninger og kulturmiljøer

 • Udredning af eksisterende fredningsforhold

 • Rådgivning om bevaringsprincipper for bygninger og kulturmiljøer

 • Dialog med kommuner om planforhold

 • Rådgivning om konvertering af bygninger og områder

 • Rådgivning om formidling i landskabet

 • Foredrag om bygningsbevaring og den faste kulturarv.

Læs mere om priser og aftaler

PLANSCAPES ARBEJDE OG ERFARINGER

KAPITEL 8

Medarbejderne hos PlanScape har mange års erfaring med at løse kapitel 8 -opgaver indenfor nyere tids kulturhistorie på museer. Erfaringerne kommer blandt andet fra:

 • Kapitel 8 i Stevns og Faxe Kommuner for Østsjællands Museum

 • Kapitel 8 i Vordingborg, Næstved og Køge Kommuner for Museum Sydøstdanmark

 • Sparring med Slots- og Kulturstyrelsen og deltagelse i det nationale vidensnetværk om museernes kapitel 8 -arbejde

PLANOPGAVER

Medarbejderne i PlanScape har medvirket i udarbejdelsen af en lang række planer, politikker og strategier omkring den faste kulturarv, f.eks:

 • Digitale kommuneplaner for Stevns og Faxe Kommuner

 • Udpegning og beskrivelse af bygningsanlæg fra Den Kolde Krig for Slots- og Kulturstyrelsen

 • Projektledelse og opbygningen af en vidensbank i Revitaliseringen af Købehavns Befæstning for Naturstyrelsen, RealDania og Kulturstyrelsen

 • Udarbejdelse af en arkitekturpolitik, en turismestrategi og en destinationsstrategi for Stevns Kommune

ANDRE OPGAVER
 • Udarbejdelse og revision af ansøgning og forvaltningsplan for Stevns Klint Verdensarv til UNESCO

 • Udarbejdelse og ansøgning til nominering af Vikingetiden Ringborge som UNESCO Verdensarv

 • Formidling i landskabet - eksempelvis formidlingen af hele Stevns Klint

 • Naturfredning - eksempelvis naturfredningen af Stevns Klint

 • Bygningsfredning - eksempelvis fredningen af Stevnsfort

 • Affredning - eksempelvis affredningen af Vallø Slotskro

KONTAKT

PLANSCAPE

FÅ ET TILBUD

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvor PlanScape kan hjælpe din virksomhed eller få et tilbud på konkrete opgaver.

Læs mere om priser og aftaler

Email: info@planscape.dk
Tel:  +45 22 99 90 45

CVR38-25-92-53

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vi kontakter dig, kan du bruge formularen.

Tak for din mail! Vi svarer hurtigst muligt.