HVEM ER PLANSCAPE

HM Dronningen med Thomas Tram Pedersen

Thomas Tram Pedersen er uddannet historiker og har mere end 20 års erfaring med museumsarbejde og med kortlægning og bevaring af den faste kulturarv.

Han har 2010-16 stået for at udvikle Koldkrigsmuseum Stevnsfort og for at kortlægge og bevare Den Kolde Krigs kulturarv sammen med Kulturstyrelsen.

Han har tidligere været i 13 år på Tøjhusmuseet; senest som souschef og som projektleder i revitaliseringen af Københavns Befæstning.

Thomas Tram Pedersen har senest fungeret som afdelingsleder på Danmarks Borgcenter i Vordingborg under Museum Sydøstdanmark.

PlanScape samarbejder med en række andre specialister indenfor sit arbejdsfelt; arkitekter, designere, landskabsarkitekter, arkæologer mv. for at kunne lægge de relevante og skarpe fagligheder ind i opgaveløsningen.

THOMAS TRAM PEDERSEN
CHEFKONSULENT / EJER

Tel: +45 22 99 90 45

thomas@planscape.dk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

PLANSCAPES PARTNERE

PlanScape samarbejder i forskellige projekter med en lang række stærke virksomheder og specialister; som partner i teams eller som rådgiver og leverandør for andre på store og små projekter. Blandt PlanScapes samarbejdspartnere kan nævnes:

adept.png
logo-dark.png
MOE_logo_RI-1.jpg
everyday.png
algreenarkitekter_logo.gif
ALL_LOGO.png
friis.png
visby.logo_.positive.png

PLANSCAPES VISION

dsc_0033_kopi_2_0.jpg

Vores kultur- og naturarv er værdifulde elementer i det danske landskab. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler vores landskab og byer i en sund balance mellem på den ene side kultur- og naturværdier og på den anden side vores behov for hele tiden at udvikle rammerne for det moderne samfund.

Det er PlanScapes vision, at skabe løsninger for vores kultur- og naturarv, der kan sikre både bevaring og udvikling, og som er bæredygtige for alle; til fælles gavn for fremtiden og med respekt for fortiden.

PlanScape har siden 2016  ydet rådgivning omkring en lang række opgaver indenfor planlægning, formidling og kulturbevaring i byen og i landskabet. Selvom virksomheden er ny, tager den sit afsæt i en høj faglighed og i mere end 20 års erfaringer med museums- og planarbejde fra store og små projekter.

 

Hos PlanScape lægger vi stor vægt på hele tiden at sikre en bæredygtig balance mellem bevaring og udvikling, mellem eksisterende og nye værdier. Det princip realiserer vi gennem gennem en høj faglighed og en konstruktiv dialog med de relevante aktører i alle vores opgaver. Vi lægger således ikke bare vægt på at skabe det rigtige resultat, men også på at sikre den rigtige proces på vej frem mod resultatet.