PLANSCAPES AFSLUTTEDE PORTFOLIO

PlanScape har gennem de seneste år løst en række store og små opgaver for flere forskellige kunder - både herhjemme og i udlandet. Hertil kommer sparring og udvikling om en række projekter, som ikke er blevet realiseret. Læs mere om nogle af opgaverne her.

Visionsudvikling for en hel bydel

SYGEHUS NORD OG GÅSEPIGEN

2021

SYGEHUS NORD OG GÅSEPIGEN

Strategiudvikling

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

2021

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

Tilrettelæggelse og gennemførsel af strategisk proces

TURISMEN PÅ BORNHOLM 2030

2020-21

TURISMEN PÅ BORNHOLM 2030

Sikring af bygningsarven

THORSBRO OG BYERNES VAND

2020-21

THORSBRO OG BYERNES VAND

Udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

2020-2021

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

Udarbejdelse af et detaljeret bevaringsprogram

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

2020-2021

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

Arkitektkonkurrence

BYUDVIKLING I NAKSKOV

2020

BYUDVIKLING I NAKSKOV

Udvikling af en dynamisk kulturarvsmetode til danske kommuner

NY KULTURMILJØ-METODE

2020

NY KULTURMILJØ-METODE

Udviklingsplan

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

2019-2020

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

Sikring og udvikling af bygningsarven

UDVIKLING AF VIHULA GODS

2019-2020

UDVIKLING AF VIHULA GODS

Udarbejdelse af en potentiale- og mulighedsplan

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

2019-2020

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

Kortlægning af kulturmiljøer

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

2019-2019

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

Tilrettelæggelse og gennemførelse af event

FEJRING AF FLAGET

2019

FEJRING AF FLAGET

Research, tilrettelæggelse og ekspertrolle på TV

MED TV2 I ESTLAND

2019

MED TV2 I ESTLAND

Rådgivning og research

KALKMALERIER I OLDE HANSA

2019

KALKMALERIER I OLDE HANSA

Kommuneplanlægning

VERDENSARV I KØGE KOMMUNE

2018-2019

VERDENSARV I KØGE KOMMUNE

Udarbejdelse af en bevaringsplan

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

2018

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

Konceptudvikling, fundraising

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

2017-2018

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

Rådgivning, Sagsbehandling, Fundraising, Aktørinddragelse

STEVNS KLINT SOM UNESCO VERDENSARV

2016-2019

STEVNS KLINT SOM UNESCO VERDENSARV

Sikring og aktivering af kulturværdier

FREMTIDENS KGS. LYNGBY BYMIDTE

2021

FREMTIDENS KGS. LYNGBY BYMIDTE

Vurdering af kulturmiljøer

VÆRDIEN AF SKÆLSKØR

2020-21

VÆRDIEN AF SKÆLSKØR

Vurdering af kulturarven

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

2020-21

KULTURSPOR LANGS AMAGERBANEN

Tilrettelæggelse og gennemførsel af strategisk udviklingsproces

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

2020-2021

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

Analyse, visions- og strategiudvikling

DANSKE MUSEER 2030

2020-2021

DANSKE MUSEER 2030

Studie i byplanlægning

STRUKTURBILLEDE HADERSLEV

2020

STRUKTURBILLEDE HADERSLEV

Konkurrence

JERNBANEBYEN

2020

JERNBANEBYEN

Konkurrence og strategiudvikling

BYUDVIKLING I HAMBURG

2020

BYUDVIKLING I HAMBURG

Casestudy

MASSETURISME I BARCELONA

2019-2020

MASSETURISME I BARCELONA

Koncept- og detailudvikling

RÅDGIVNING REGAN VEST

2019-2020

RÅDGIVNING REGAN VEST

Konkurrence

BYUDVIKLING I BODØ

2019-2020

BYUDVIKLING I BODØ

Rådgivning om kulturbevaring og formidling

DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

2019

DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

Formidling på stedet

FILM OM BALTIKUM

2019

FILM OM BALTIKUM

Tilrettelæggelse med myndigheder og formidling til offentligheden

DANNEBROG 800 ÅR

2019

DANNEBROG 800 ÅR

Verdensarvsansøgning og forvaltningsplan

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

2018-2020

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

Formidling af udvidelsen af Hanstholm Havn

HANSTHOLM HAVN

2018-2019

HANSTHOLM HAVN

Formidling på stedet

PÅ TUR I DEN KOLDE KRIG

2017-2019

PÅ TUR I DEN KOLDE KRIG

Research og formidling

TRAP DANMARK

2016-2022

TRAP DANMARK