top of page

PLANSCAPE OG

BÆREDYGTIG TURISME

PlanScape arbejder med udvikling af bæredygtig turisme med udgangspunkt i historiske bygninger og kulturmiljøer. Men hvad er bæredygtighed, når det handler om turisme? Og hvordan sikrer man en turisme, der er bæredygtig for alle aktører?

PLANSCAPE OG DEN NYE TURISME

Turisme er i stigende grad en faktor i mange danske kommuner på flere niveuaer. Når både danske og udenlandske gæster besøger vores lokaliteter, bidrager det til den lokale og regionale økonomi, men det er også med til at fremme vores lokale identitet og stolthed. Samtidig er turismen og de afledte erhverv og effekten af turismen under massiv forandring i disse år; både gæsternes og vores egne forventninger til en bæredygtig turisme bliver mere og mere udtalte. Men hvad er egentlig bæredygtig turisme? Hvem skal den være bæredygtig for? Og hvordan skabes denne bæredygtighed ude på destinationerne?

Senest har klimakrisen, stigende energipriser og ikke mindst corona-krisen acceleret en række tendenser i, hvor vi tager på ferie, og hvilke krav vi stiller til turismedestinationerne. Vi rejser ikke længere så langt og til nogle af de klassiske destinationer. I stedet vinder den indenlandske turisme langt mere frem. Og meget antyder, at denne udvikling er kommet for at blive.

De nye tendenser aktualiserer blot behovet for, at man i mange danske kommuner er nødt til at gentænke, hvordan man arbejder med turismen. Det gælder ikke kun i forhold til destinationsselskabernes markedsføring; det gælder mindst lige så meget i forhold til kommunernes planlægning for turismeområder, overnatningssteder, attraktioner og alle de tilknyttede erhverv. Her må kommunerne i disse år påtage sig nye roller og opgaver for at sikre stedernes værdier for alle aktører; lokale, erhvervsdrivende og turisterne.

PlanScape har gennem mere end 10 år arbejdet intenst med disse problemstillinger i en række projekter i ind- og udland. PlanScape kan derfor - sammen med sine stærke partnere - bidrage til at sikre en turismeudvikling, der er bæredygtig for alle. 

ET SPØRGSMÅL OM VÆRDIER OG PARTNERSKABER

At skabe bæredygtig turisme i et lokalt perspektiv kræver en omhyggelig planlægning og samarbejde mellem interessenter, herunder lokale myndigheder, erhvervsdrivende og samfundet. Der er mange trin til at aktivere lokale partnerskaber omkring bæredygtig turisme;

 1. Lokal involvering: Inddrag lokale samfund tidligt i planlægningsprocessen. Lyt til deres bekymringer og idéer for at skabe ejerskab og forståelse.
   

 2. Bæredygtig infrastruktur: Udvikl infrastruktur, der er miljøvenlig og passer ind i det lokale miljø. Dette kan omfatte affaldshåndtering, vand- og energieffektivitet og offentlig transport.
   

 3. Bevarelse af naturressourcer: Implementer beskyttelsesforanstaltninger for at bevare lokale økosystemer og naturattraktioner. Dette kan inkludere oprettelse af besøgscentre og stier for at styre adgangen.
   

 4. Kulturel bevaring: Støt bevaring og fremme af lokal kultur og traditioner. Fremhæv autentiske oplevelser, der giver turister mulighed for at forstå og respektere den lokale kultur.
   

 5. Økonomisk retfærdighed: Skab muligheder for lokalbefolkningen for at deltage i turismeøkonomien. Dette kan omfatte uddannelse og træning i turismeerhvervet og fremme af lokale virksomheder.
   

 6. Regulering og overvågning: Indfør passende reguleringer for at styre turiststrømmen og minimere negative påvirkninger. Overvåg effekterne løbende og foretag tilpasninger efter behov.
   

 7. Uddannelse og oplysning: Uddan både turister og lokalbefolkning om bæredygtige praksisser og miljøvenlige valg.
   

 8. Samarbejde: Arbejd sammen med alle interessenter, herunder lokale myndigheder, NGO'er og private virksomheder, for at opnå bæredygtig turisme.
   

 9. Mål og evaluering: Fastlæg klare mål for bæredygtighed og evaluer regelmæssigt, hvordan målene opnås.
   

 10. Markedsføring og branding: Promover din destination som bæredygtig, og tiltræk bevidste rejsende, der værdsætter bæredygtighed.
   

Bæredygtig turisme i et lokalt perspektiv handler om at skabe en balance mellem at tiltrække turister og beskytte og forbedre det lokale miljø, kultur og samfund. Det kræver en holistisk tilgang og en langsigtet vision for at opnå succes.

PLANSCAPES PARTNERE

Afhængigt af projektet kan PlanScape inddrage nogle stærke faste partnere med særlige kompetencer på området.

Unknown-3.png

Realise APS er specialister i analyser af markeder og målgrupper.

logo-dark.png

Atlantic Link er specialister i destinations-udvikling og markedsføring af destinationer.

PLANSCAPE OG TURISMEPROJEKTER

Image-empty-state.png

Fremtidens Museer

2023-25

DANMARKS FLYMUSEUM I STAUNING

Image-empty-state.png

Fremtidens museer

2021-

SKOVENS HUS PÅ CORSELITZE

Image-empty-state.png

Kulturmiljøer

2020-2021

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

Image-empty-state.png

Byplanlægning

2020

BYUDVIKLING I NAKSKOV

Image-empty-state.png

Kulturmiljøer

2019-2020

UDVIKLING AF VIHULA GODS

Image-empty-state.png

Kulturmiljøer

2019-2019

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

Image-empty-state.png

Historier på stedet

2019

FEJRING AF FLAGET

Image-empty-state.png

Fremtidens museer

2018-2022

BORNHOLMERTÅRNET

Image-empty-state.png

Historier på stedet

2018-2019

HANSTHOLM HAVN

Image-empty-state.png

Verdensarv

2017-2018

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

Image-empty-state.png

Byplanlægning

2022

UDVIKLINGSPLAN FOR ODENSE INDERHAVN

Image-empty-state.png

Bæredygtig turisme

2021

UDVIKLINGSPLAN FOR MOLS BJERGE

Image-empty-state.png

Fremtidens museer

2020-2021

DANSKE MUSEER 2030

Image-empty-state.png

Fremtidens museer

2019-2020

RÅDGIVNING REGAN VEST

Image-empty-state.png

Kulturmiljøer

2019-2020

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

Image-empty-state.png

Kulturmiljøer

2019

KALKMALERIER I OLDE HANSA

Image-empty-state.png

Historier på stedet

2019

MED TV2 I ESTLAND

Image-empty-state.png

Verdensarv

2018-2020

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

Image-empty-state.png

Kulturmiljøer

2018

KULTURMILJØER PÅ STEVNS FYR

Image-empty-state.png

Kulturmiljøer

2016-2025

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

Image-empty-state.png

Byplanlægning

2021-24

BYPLANLÆGNING I HADERSLEV KOMMUNE

Image-empty-state.png

Bæredygtig turisme

2020-21

TURISMEN PÅ BORNHOLM 2030

Image-empty-state.png

Byplanlægning

2020-2021

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

Image-empty-state.png

Kulturmiljøer

2019-2020

IDÉKATALOG FOR SORNFELLI

Image-empty-state.png

Bæredygtig turisme

2019-2020

MASSETURISME I BARCELONA

Image-empty-state.png

Historier på stedet

2019

FILM OM BALTIKUM

Image-empty-state.png

Historier på stedet

2019

DANNEBROG 800 ÅR

Image-empty-state.png

Verdensarv

2018-2019

VERDENSARV I KØGE KOMMUNE

Image-empty-state.png

Historier på stedet

2017-2019

PÅ TUR I DEN KOLDE KRIG

Image-empty-state.png

Verdensarv

2016-2019

STEVNS KLINT SOM UNESCO VERDENSARV

MERE OM TURISME

bottom of page