PLANSCAPE OG

BÆREDYGTIG TURISME

PlanScape arbejder med udvikling af bæredygtig turisme med udgangspunkt i historiske bygninger og kulturmiljøer. Men hvad er bæredygtighed, når det handler om turisme? Og hvordan sikrer man en turisme, der er bæredygtig for alle aktører?

PLANSCAPE OG DEN NYE TURISME

Turisme er i stigende grad en faktor i mange danske kommuner på flere. Når både danske og udenlandske gæster besøger vores lokaliteter, bidrager det til den lokale og regionale økonomi, men det er også med til at fremme vores lokale identitet og stolthed. Samtidig er turismen og de afledte erhverv og effekten af turismen under massiv forandring i disse år; både gæsternes og vores egne forventninger til en bæredygtig turisme bliver mere og mere udtalte. Men hvad er egentlig bæredygtig turisme? Hvem skal den være bæredygtig for? Og hvordan skabes denne bæredygtighed ude på destinationerne?

Netop disse spørgsmål har PlanScape arbejdet intenst med de sidste to år. Det kan du snart læse mere om her på siden.

ET SPØRGSMÅL OM PARTNERE

PLANSCAPE OG TURISMEPROJEKTER

MASSETURISME I BARCELONA

Barcelona er ét af Europas mest populære turistmål. For populært mener mange. Det gælder for ekempel ved UNESCO Verdensarvsstedet La Sagrada Familia, hvor mere end 12 mio. gæster årligt passerer forbi i et snævert byrum. 

PlanScape er gennem Ajuntament de Barcelona og virksomheden 300.000 km/s igang med et studie af mulighederne for en aktiv byplanlægning og et målrettet oplevelsesdesign som midler til at tilrettelægge en bæredygtig besøgsoplevelse. Blandt andet ses på inddragelsen af smart data til at skabe individuelle besøgsmønstre og fortællinger, som giver både gæster og lokale den bedst mulige oplevelse af stedet midt i en aktiv by.

MASSETURISME I BARCELONA
28. oktober 2019
Ny opgave
TURISMEN PÅ SAMSØ

Der er rundt om i verden en stigende fokus på masseturisme, og hvordan turismen kan gøres bæredygtig i alle aspekter fremover. Det handler ikke kun om at udvikle en turisme med et mere klimavenligt aftryk; det handler mindst lige så meget om at sikre, at turismen udvikles på en måde, så de lokale samfund kan udvikle sig positivt og beholde de værdier, der gjorde stedet interessant i første omgang. Det gælder blandt andet på Samsø, der ét af Danmarks mest søgte mål.

PlanScape har netop været en tur på Samsø for at diskutere bæredygtig turisme og planlægning med Samsø Kommune.

TURISMEN PÅ SAMSØ
10. oktober 2019
Tema

NYT LIV TIL ET DANSK GODS I ESTLAND

PlanScape rådgiver om bevaring og udforsker og formidler historien på Vihula Gods i Estland med danske rødder tilbage til 1226.

Skærmbillede 2019-06-21 kl. 19.33.05.png

KØGE KOMMUNE OG UNESCO VERDENSARV

PlanScape har rådgivet Køge Kommune om udvikling og planlægning af kulturarven.

NYT UNESCO-VERDENSARV BESØGSCENTER

logo.png

December 2016 - januar 2018

PlanScapes Thomas Tram Pedersen har deltaget i konceptudviklingen og stået for ansøgning og finansiering af et nyt besøgscenter for Stevns Klint for Stevns Kommune.

MERE OM TURISME