NYHEDER FRA PLANSCAPE

PlanScape på Instagram og Facebook
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Twitter Icon
Nyt om projekter og temaer
IMG_1844red-kopi.jpg
SORNFELLI FASE 2

I løbet af foråret 2020 har PlanScape udarbejdet en mulighedsplan for den tidligere radarstation på bjerget Sornfelli på Færøerne. Planen var bestilt af den færøske bygningsmyndighed Landsverk og indeholder en kortlægning og analyse af, hvilke forretningsmuligheder og kulturarvspotentialer, stedet rummer.

På baggrund af planen, har Landsverk bedt PlanScape fortsætte arbejdet med udarbejdelsen af planer for bevaring, formidling og udvikling på stedet.

SORNFELLI FASE 2
30. juni 2020
Ny opgave
IMG_6023-kopi.jpeg
BYERNES VAND

Thorsbro Vandværk ved Ishøj er bare ét af de mange anlæg rundt om København, som indgår i det vidtstrakte netværk, der gennem de sidste 150 år har forsynet hovedstaden med drikkevand. Værket er et symbol på et imponerende stykke ingeniørkunst og på Københavns udvikling som storby.

 

Sammen med partnere fra a r k i t e k t u r e t og Lequist er PlanScape gået sammen i en opgave for Ishøj Kommune om at kortlægge opg udarbejde bevaringsplaner for Københavns Vandforsyning.

Læs mere >

BYERNES VAND
16. juni 2020
Ny opgave
20171123_071213632_iOS.jpg
VISION FOR DE DANSKE MUSEER

Museer over hele verden er i disse år i en rivende udvikling og står overfor at skulle løse deres opgaver på nye måder og spille helt nye samfundsroller.

De danske museers brancheorganisation ODM har derfor iværksat udviklingen af en ny samlet strategi for de danske museer frem til 2030.

PlanScapes Thomas Tram Pedersen har mere end 20 års erfaring fra museumsbranchen, og PlanScape har derfor fået opgaven af ODM med at udarbejde grundlaget for det nye visionsarbejde.

Læs mere >

VISION FOR DE DANSKE MUSEER
10. juni 2020
Ny opgave
Stenbjerg_Landingsplads_fiskerhuse_med_b
TURISMEUDVIKLING I DANMARK

Corona-krisen har accellereret og aktualiseret et nyt normalbillede for turismen over hele verden. Den fremtidige turisme bliver meget anderledes, end den vi har kendt hidtil, og det kræver nye strukturer, nye tilbud og nye måder at udvikle destinationer på.

PlanScape har indgået et partnerskab med bureauet Atlantic Link om at udvikle Danmark som bæredygtig turistdestination for blandt andet amerikanske turister.

NY TURISME I DANMARK
5. juni 2020
Ny partner
BYUDVIKLING I BODØ

PlanScape har sammen med bla. Lorentzen og Langkilde Arkitekter deltaget i en konkurrence om udvikling af en ny bydel og et nyt lufthavnsområde i Bodø i Norge. PlanScape har særligt bidraget med udarbejdelsen af en bevarings- og konverteringsstrategi for den tidligere militære flyveplads med dens mange historiske bygninger.

Thomas Tram Pedersen har siden 2002 været rådgiver for Norsk Luftfartsmuseum i Bodø og kender derfor stedet indgående.

BEVARINGS- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BODØ
4. december 2019
Konkurrence
FORMIDLING PÅ RISØ

Siden 2003 har det statslige selskab Dansk Dekommissionering arbejdet på at demontere de tre forsøgsreaktorer på det tidligere Forsøgscenter Risø. Her havde Danmark siden begyndelsen af 1950'erne lavet forsøg med kernekraft i forskellige sammenhænge. I 1985 besluttede Folketinget helt at opgive kernekraft i Danmark.

PlanScape rådgiver nu Dansk Dekommissionering om bevaring af bygninger i anlægget og formidling til forskellige målgrupper af arbejdet med at dekommissionere stedet og opbevaringen af affald.

FORMIDLING PÅ RISØ
5. november 2019
Ny opgave
Fra PlanScapes blog
MASSETURISME I BARCELONA

Barcelona er ét af Europas mest populære turistmål. For populært mener mange. Det gælder for ekempel ved UNESCO Verdensarvsstedet La Sagrada Familia, hvor mere end 12 mio. gæster årligt passerer forbi i et snævert byrum. 

PlanScape er gennem Ajuntament de Barcelona og virksomheden 300.000 km/s igang med et studie af mulighederne for en aktiv byplanlægning og et målrettet oplevelsesdesign som midler til at tilrettelægge en bæredygtig besøgsoplevelse. Blandt andet ses på inddragelsen af smart data til at skabe individuelle besøgsmønstre og fortællinger, som giver både gæster og lokale den bedst mulige oplevelse af stedet midt i en aktiv by.

MASSETURISME I BARCELONA
28. oktober 2019
Ny opgave
TURISMEN PÅ SAMSØ

Der er rundt om i verden en stigende fokus på masseturisme, og hvordan turismen kan gøres bæredygtig i alle aspekter fremover. Det handler ikke kun om at udvikle en turisme med et mere klimavenligt aftryk; det handler mindst lige så meget om at sikre, at turismen udvikles på en måde, så de lokale samfund kan udvikle sig positivt og beholde de værdier, der gjorde stedet interessant i første omgang. Det gælder blandt andet på Samsø, der ét af Danmarks mest søgte mål.

PlanScape har netop været en tur på Samsø for at diskutere bæredygtig turisme og planlægning med Samsø Kommune.

TURISMEN PÅ SAMSØ
10. oktober 2019
Tema
TOTALRÅDGIVNING REGAN VEST

PlanScape er sammen med sine partnere blevet prækvalificeret til at byde på opgaven omkring udviklingen af REGAN Vest. PlanScape er i denne sammenhæng gået sammen med et meget stærkt team bestående af Friis & Moltke, MOE, Udstillingsarkitekten.dk og Green Sustainable Landscape.

PlanScapes Thomas Tram Pedersen har siden sit første besøg i REGAN V i 2002 arbejdet sammen med bl.a. Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Kulturstyrelsen og ikke mindst Nordjyllands Museum om at få stedet bevaret og åbnet for offentligheden.

TOTALRÅDGIVNING REGAN VEST
4. oktober 2019
Konkurrence