top of page

 

RADIO OG TV

Historier om Den kolde Krig i radioen og på TV

DEN KOLDE KRIG I MEDIERNE

I de seneste år har medierne i stigende grad dækket aspekter af Den Kolde Krig. Såvel lokale som regionale og landsdækkende medier har sendt en stribe TV og radioudsendelser, som har haft en betydelig rækkevidde. Årsagen til den store opmærksomhed er dels temaets hemmelige og ukendte karakter og dels dets aktualitet for enhver, der har oplevet perioden.

Fælles for programmerne har været, at de har taget udgangspunkt i historierne om nogle af de uendeligt mange bygningsanlæg fra det danske militære og civile beredskab, som findes overalt i landet.

Thomas Tram Pedersen fra PlanScape har været med i tilrettelæggelsen og produktionen af langt de fleste af disse udsendelser og har stor erfaring med formidlingen af Den Kolde Krigs komplekse historie på en vedkommende og relevant måde.

TV- og radio-serier om Den Kolde Krig

Sjælland i Kold Krig

Kapitel 1 - Krigen om efterretninger

Kapitel 2 - Krigen til lands

Kapitel 3 - Krigen til søs

Thomas Tram Pedersen fra PlanScape lavede i december 2016 en helt ny serie om Den Kolde Krig i samarbejde med Peter Kryger fra TV Øst.

Serien blev vist i julen 2016 og tog seerne med rundt i en hel stribe bygningsanlæg på Sjælland, i det tidligere DDR og i Litauen.

Serien og historierne i den tog udgangspunkt i steder, som de fleste i regionen kender, men som de færreste forbinder med Den Kolde Krig.

Læs mere om serien hos TV Øst

Teaser til serien

Kapitel 4 - Krigen i luften

Guld fra Gemmerne

TV2-regionerne producerede i 2011-12 en TV-serie med fund og deres historier fra danske museer. Der er ialt produceret mere end 40 afsnit, der er blevet set af flere hundredetusinde seere på TV2-regionerne over de sidste 5 år.

Thomas Tram Pedersen fra PlanScape medvirkede i serien med ialt 14 indslag med genstande fra Den Kolde Krig. Indslagene har givet en meget stor positiv respons, fordi seerne umiddelbart har kunnet relatere sig til de udvalgte genstande og historier. 

Læs mere om serien hos TV Øst

Danmark i Kold Krig

I forlængelse af Slots- og Kulturstyrelsens kortlægning af beredskabets bygningsanlæg fra Den Kolde Krig, producerede TV2 Bornholm i 2011-12 en TV-serie på ialt 8 afsnit, der gav seerne en indføring i de 25 udvalgte historier fra perioden. Serien er siden blevet vist på alle TV2-regionerne flere gange og er blevet set af mere end 1,2 mio seere.

Seriens popularitet og styrke ligger i det forhold, at afsnittene tager seerne med rundt i hele landet til kendte og ukendte steder fra perioden, hvor almindelige danskere fortæller deres beretninger om arbejdet på de pågældende steder. Beretninger der er ukendte for de fleste.

Serien blev skrevet og tilrettelagt af Tor Stenstrup fra TV2 Bornholm i samarbejde med Thomas Tram Pedersen fra PlanScape, som også er én af de gennemgående fortællere i serien. 

Læs mere om serien hos TV Syd

Går Den Kolde Krig i glemmebogen?

DR P4 Sjælland satte med en radio-serie i 2012 fokus på de mange bygningsanlæg fra Den Kolde Krig i regionen, der er truet af nedrivning, eller som forfalder.

Radio-serien var med til at vække folks opmærksomhed omkring denne oversete del af kulturarven.

Serien blev skrevet og tilrettelagt af Jakob Topsøe fra DR P4 i samarbejde med Thomas Tram Pedersen fra PlanScape, som også er den gennemgående fortæller i serien. 

Læs mere om serien hos DR P4

Nyhedsindslag

Den Kolde Krig i Nyhederne

Den Kolde Krig bliver ofte brugt som reference for aktuelle begivenheder - ikke mindst i forholdet mellem øst og vest. 

 

Thomas Tram Pedersen fra PlanScape medvirker jævnligt i nyhedsindslag på TV med analyser, paralleller og referencer og fortæller blandt andet her, hvilke markante forskelle og ligheder der er fra dengang til nu.

Se flere nyhedsindslag ved f.eks. TV Øst

Beretninger på TV

Beretninger fra Den Kolde Krig

Mange almindelige danskere går rundt med fantastiske fortællinger om Den Kolde Krig. Fortællinger, som de aldrig har haft mulighed for at give videre. 

Thomas Tram Pedersen fra PlanScape har et meget stort netværk blandt periodens aktører og har lavet en række indslag på TV og radio med beretninger fra Den Kolde Krigs hverdag.

bottom of page