top of page

European Cold War Heritage Group

HIDDEN, FORBIDDEN AND FORGOTTEN: BUT EUROPE’S COLD WAR HERITAGE HAS NEVER BEEN MORE RELEVANT
Participants of the European Cold War Heritage Network visit Cold War heritage site Soesterberg Air Base in the Netherlands

2022-12-15

PlanScapes Thomas Tram Pedersen deltog i december i en international workshop i Holland. De hollandske planmyndigheder havde inviteret fem europæiske specialister i den kolde krigs kulturarv til en workshop for at få feed back på de 7 militære anlæg, som Holland har udpeget til bevaring for eftertiden.

I forbindelse med besøget blev der blandt holdt en workshop på den tidligere hollandsk/amerikanske flybase i Soesterberg. Her blev ligheder og forskelle i flybaser over hele NATO drøftet som del af en fælles bestræbelse på at bevare væsentlige NATO-anlæg og samtidig undgå dobbelt bevaring i flere lande.

Basen i Soesterberg er næsten identisk med Flyvestation Skrydstrup i Haderslev Kommune, og tilsammen er de et vidnesbyrd om det høje militære beredskab i NATO under den Kolde Krig. De to basers betydning og eventuelle skæbne i en krig blev drøftet af den tidligere hollandske forsvarschef og Thomas Tram Pedersen, der på hver sin måde har arbejdet indgående med problemstillingen. Workshoppen blev gennemført i flybasens tidligere operationsbunker, der ned til mindste detalje er magen til den tilsvarende operationsbunker på Flyvestation Skrydstrup, og som også er udpeget til bevaring.

Besøget blev dækket af en journalist fra European Heritage Tribune, som har skrevet en artikel om besøget.

bottom of page