top of page

Kulturarven i et nyt arbejdsmarked

Offentligt ansatte i Holland har fremover kun én ugentlig dag på kontoret. Derfor sættes mere end 1.000 offentlige kontorbygninger til salg. PlanScape skal det næste rådgive det hollandske finansministerium om, hvordan man i den forbindelse sikrer og viderefører vigtige dele af kulturarven.

2022-12-09

Der er allerede blevet bedre plads på motorvejene til Hollands hovedstad Den Haag. Fremover skal tusindevis af ansatte i den statslige administration kun møde på kontoret én gang om ugen. Det samme gælder for tusindevis af ansatte i de hollandske provinser, der ikke længere dagligt skal pendle til eksempelvis Amersfoort, Utrecht, Groningen eller Amsterdam. Omlægningerne er en konsekvens af først corona-epidemiens lange nedlukninger og senest af energikrisen, der har ramt Holland hårdt.

Omlægningerne betyder også omfattende tilpasninger af statens og provinsernes bygningsmasse. Alene staten påtænker at bortsælge mere end 1.000 bygninger, da der ikke længere er brug for pladsen. Kontorhuse, slotte, herregårde, retsbygninger vil blive solgt til private i de kommen de år. Dermed vil særlige og ofte meget bevaringsværdige bygninger skulle omdannes til nye formål, hvilket naturligvis udfordrer bevaringen af bygningerne som væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske monumenter.

De mange bygninger repræsenterer ikke kun en betydelig del af den hollandske stats kulturarv. De repræsenterer samtidig astronomiske økonomiske værdier, som vil tilfalde den hollandske stat ved bortsalget. Derfor har det hollandske finansministerium nedsat en arbejdsgruppe, der dels skal sikre kulturarven, og som dels skal sikre staten det forventede provenu ved salget. Finansministeriet har bedt PlanScape deltage i arbejdsgruppen som konsulent. PlanScape skal her bidrage med viden om kortlægning af steder og historier og med vurdering af de mange bygninger.

En tilsvarende udvikling finder i øjeblikket sted i Storbritannien, hvor der kendes eksempler fra offentlige myndigheder, hvor de ansatte fremover kun har én kontordag - hver måned. Her vil man tilsvarende tilpasse bygningsmassen, som man forv enter at kunne reducere til en tiendedel af den aktuelle kapacitet.

I Danmark er vi endnu ikke kommet så langt, selvom tendensen også her viser sig. På kommunekontorerne er man flere steder begyndt at rykke tættere sammen, og overalt står tidligere rådhuse til salg. Tilsvarende er staten så småt også begyndt at tilpasse sin bygningsmasse efter udflytningen af mange statslige myndigheder, corona-krisens hjemmearbejde og seneste med energikrisen. Tilpasningerne vil kunne ændre udtrukket og funktionerne i mange kvarterer og bringe traditionelle etatsbygninger på markedet.


bottom of page