top of page

Nye kulturmiljøer i København

PlanScape udførte i 2022 en omfattende screening af nye Kulturmiljøer for Københavns Kommune. PlanScape pegede i sin rapport på en række nye værdifulde kulturmiljøer, som nu bliver indarbejdet i kommuneplanen for København.

2024-03-10

Københavns Kommuneplan 2019 udpeger 45 særligt værdifulde kulturmiljøer på tværs af fire overordnede fortællinger om byens udvikling og karakter.

I en sammenfattende rapport præsenteres en screening for nye værdifulde kulturmiljøer, som anbefales udpeget i den kommende kommuneplan som tilføjelse til de eksisterende udpegninger. Screeningen er gennemført som en del af en opdatering af de værdifulde kulturmiljøer i henhold til en beslutning i Kommuneplan 2019. Screeningen er gennemført af PlanScape for Økonomiforvaltningen.

Screeningen for nye kulturmiljøer opstiller på baggrund af en række faglige kriterier og fokusområder en bruttoliste med 25 mulige nye kulturmiljøer. Otte af disse vurderes i særlig grad at kunne bidrage med nye, væsentlige kulturhistoriske fortællinger om Københavns udvikling og supplere de eksisterende udpegninger. De otte miljøer anbefales nu udpeget som værdifulde kulturmiljøer i Kommuneplan 2024.

Miljøerne er: Den tidligere militære barakby Ballonparken på Amager, boligbebyggelsen Bellahøj i Brønshøj, brokvarteret ved Ravnsborggade på Nørrebro, industriområderne i henholdsvis Nordvest, på Nordøstamager ved Uplandsgade, ved Lersø Parkallé i Bispebjerg og ved Vermundsgade på Nørrebro samt Københavns forsyning repræsenteret ved 11 spredte lokaliteter i kommunen.

Denne sammenfatning redegør først for screeningens metode, herunder definitionen af et kulturmiljø, kriterierne for udpegning og projektets proces. Dernæst præsenteres de otte anbefalede kulturmiljøer. Til sidst redegøres der for hovedtrækkene i de fire overordnede fortællinger om København og de fokusområder i screeningen, der indenfor hver for- tælling er repræsenteret på bruttolisten over mulige nye kulturmiljøer.

Hele rapporten omfatter 187 sider og kan ses nedenfor.

bottom of page