top of page

Opdagelsernes Havn

Hen over efteråret har PlanScape deltaget i team sammen med Henning Larsen Arkitekter, Adept Arkitekter, Orca, Vida Local og Rambøll om udvikling af en konkurrencemateriale til en helhedsplan for Odense Inderhavn. Teamet blev i september prækvalificeret og den 7. december blev det endelige oplæg præsenteret for Odense Kommune og A. Enggaard.

2022-12-07

PlanScape har i teamet særligt arbejdet med at gøre havnens unikke kulturarv til et aktiv for den fremtidige udvikling. Bevaring og aktivering af kulturarven er ét af forslagets seks temaer, som går gennem alle dele af udviklingsplanen.

TEMA 3: DET HISTORISKE KULTURMILJØ ER OMDREJNINGSPUNKTET FOR FREMTIDENS HAVN
Vi vil bevare havnens fine kulturspor, gøre dem til et aktiv i fornyelsen og åbne stedet og dets historier for alle.

Odense havn har i 200 år været et konstant foranderligt billede på Oden- ses udvikling. Udviklingen kan direkte aflæses i epokerne i havnens struktur og byggeri med de mange unikke og bevaringsværdige kulturspor.

I takt med havneaktiviteternes nedgang opleves havnen mere tom og min- dre aktiv end i tidligere travle tider. Fremtidens byudvikling giver plads til en ny epoke, der på ny forvandler havnen til en åben, aktiv og levende del af Odenses udvikling på både land og vand og med respekt for områdets identitet og historie.
Vi vil med forslaget forstærke de kulturhistoriske karakterer, som hvert havnebassin stadig repræsenterer. Hver af de mange bevaringsværdige bygninger revurderes og sammen med de nære kulturspor tænkes de ind i en fornyet kontekst som små, afgrænsede kulturmiljøer, der hver repræsenterer en særlig historie, og som tilsammen styrker fortællingen om den evigt dynamiske havn. Dette vil styrke byområdets identitet og genkende- lighed gennem brug af eksisterende strukturer.

Samtidig vil vi binde bygninger og bassiner sammen ved at anvende de tilstødende kajkanter, bassinernes oprindelige bredder og den eksisterende bebyggelse som løftestang til at dyrke tre forskellige rumlige identiteter omkring bassinerne; det grønne/rekreative, det bymæssige/livlige og det kulturhistoriske/innovative.

Den vidtgående bevaring vil ikke kun fremme sikringen af kulturarven. Et vigtigt element i tilgangen bliver at upcycle nedrevne materialer til nye byrum og bebyggelser, som kan leve videre i havnens fremtidige byggerier. Det vil samtidig bidrage til at mindske materialeforbrug ved genanvendelse af lokalt producerede materialer og samtidig reducere levetidsomkost- ninger for byområdet i anlæg og drift.


OPDAGELSERNES HAVN
I transformationen fra industrihavn til menneskehavn tror vi på, at designe, bygge og planlægge for opdagelse kan være nøglen til at imødekomme de høje ambitioner og ønsker for fremtidens Odense Indre Havn.

Vores forslag er derfor skabt som et sted man naturligt får lyst til at gå på opdagelse i. Om det er til lands, vands eller i luften, handler det om udviklingen af et ekstraordinært sted som i arkitektur, aktiviteter, adgang til vand, by, natur og horisont, og skabelsen af sociale fælles- skaber giver glæden af opdagelsen. Det at opdage er fundamentalt for mennesker og udvikling – uanset om det udspringer af barnlig begejstring, kulturelle begivenheder eller benhård business.

Havnen er for os et symbol for adgang til verden, horisonten og udsy- net. En havn har altid været døren til det globale, kulturer og fremtiden. Et forbindelsespunkt og en generator for udvikling og liv. I dag er det byen, der udgør afsættet for vores forbindelse til verden. Hvor kulturer, socioøkonomi og interesser møder hinanden, meninger brydes og muligheder opstår. Se bare på den stigende urbanisering overalt på kloden.

Når havnen transformeres til by bør den derfor understøtte Odenses styrkepositioner og ambitioner om at blive en kendt og blomstrende videns- og robotby .


bottom of page