top of page

Skovens Hus Corselitze

PlanScape har netop afsluttet konceptudviklingen af Skovens Hus ved Corselitze for Skovbrugsmagasinet og Det Classenske Fideicommis. Allerede i foråret vil konceptets første fase blive ført ud i livet.

2022-12-14

Corslitzes vidtstrakte skove langs Østersøen rummer ikke bare en lang og fascinerende historie; de rummer også fortællingen om, hvordan vores skove og anvendelsen af træ som materiale og brændsel kan binde store mængder CO2 og bidrage til den grønne omstilling og en bæredygtig fremtid. Skovbrugsmagasinet og Det Classenske Fideicommis har indgået et partnerskab om at formidle skovenes historier og fremtidige potentialer i en række besøgssteder og oplevelser på Corselitze og i skovene omkring; frit tilgængelige for alle.

Konceptet for de fremtidige tilbud er udviklet i samarbejde med konsulentvirksomhederne PlanScape og Realise, som har stor erfaring med attraktions- og forretningsudvikling med udgangspunkt i autentiske lokaliteter.

Det har været hovedmålene med udviklingsplanen at sikre, at den kommende formidling skal udnytte stedets store potentialer, være fagligt velforankret, relevant for publikum og ikke mindst, at de nye initiativer skal være dimensioneret, så de understøtter en økonomisk bæredygtig etablering og drift af videnscenteret.

Formidlingen vil tage udgangspunkt i de store skovarealer, i Skovbrugsmagasinets fine historiske samling af redskaber fra arbejdet i skovene på Sjælland og Lolland-Falster og i den store viden
om moderne skovdrift og træets potentialer, som Skovbrugsmagasinet og dets samarbejdspartnere besidder.

Formidlingen vil henvende sig til et bredt publikum blandt skovens mange besøgende og til skoler og uddannelsesinstitutioner.

Vi ønsker hermed at skabe et unikt og helt håndgribeligt indblik i en meget samfundsaktuel problemstilling, som skovene er ét af svarene på for de kommende generationer.

bottom of page