top of page

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

BESØGSCENTER STEVNS KLINT

PlanScape har i flere år rådgivet om og deltaget i udviklingen af Stevns Klint som UNESCO Verdensarv for Stevns Kommune.

PlanScape stod blandt andet for at udarbejde fondsansøgninger og konkurrencematerialer vedrørende det kommende besøgscenter for Stevns Klint som UNESCO Verdensarv, som nu realiseres i det tidligere Boesdal Kalkbrud. Opdraggiver var Stevns Kommune, og materialerne blev udarbejdet i tæt samarbejde med fonde, interessegrupper og det lokale museum.

Opgavetype:

Konceptudvikling, fundraising

Kunde:

Stevns Kommune

Periode:

Logo
2017-2018

Samarbejdspartnere:

Stevns Kommune
Baggrunden

STEVNS KLINT SOM UNESCO VERDENSARV

Efter en lang ansøgningsproces og en bedømmelse af verdens førende eksperter på området blev Stevns Klint i 2014 optaget på UNESCO's prestigefyldte liste over Verdensarv. Baggrunden for udpegningen som umistelig naturarv er, at man i Stevns Klint som det eneste sted kan se og har påvist, at jorden for 65,5 mio. år siden blev ramt af en meteor, der bl.a. førte til dinosaurernes uddøen.

Udpegningen som UNESCO Verdensarv betyder, at stedet i sin beskyttelse og udvikling skal leve op til UNESCO's skarpe krav til verdensarvssteder, som særligt har fokus på en bæredygtig forvaltning og udvikling.

Udpegningen er sket efter indstilling fra Kulturministeren, mens det er Stevns Kommune, der har forvaltningsansvaret for området, mens det stedlige museum har ansvaret for formidlingen af Stevns Klint og den historie, der ligger til grund for udpegningen som UNESCO Verdensarv.

Thomas Tram Pedersen og senere PlanScape har siden 2010 bidraget betydeligt til flere dele af ansøgningsprocessen og til den senere udvikling og formidling af Stevns Klint til et dansk og internationalt publikum.

PlanScapes opgaver 

PlanScapes første større opgave var at identificere behovet for at skabe et besøgscenter for Stevns Klint som UNESCO Verdensarv. Opdragsgiveren var Stevns Kommune, og formålet var dels at kortlægge nuværende og fremtidige besøgende ved klinten og dels at designe en samlet besøgsoplevelse. Ved siden af dette, bestod opgaven i at indlede en dialog med fondene om at finde den rigtige form og det rigtige omfang for besøgscenteret.

​Én af de store udfordringer var i denne sammenhæng at finde den rigtige måde at udfolde den forholdsvis tekniske og komplekse historie, som har gjort til Stevns Klint til UNESCO Verdensarv, på et sted, som allerede i mere end 150 år har været et nationalt udflugtsmål, der er mest kendt for sin smukke udsigt.

PlanScape udarbejdede i samarbejde med Stevns Kommune ansøgningsmaterialet til fondene. Der er på dette grundlag blevet bevilget en støtte på knap 100 mio. kr. til projektet.

bottom of page