top of page

BYGNINGSARVEN I PLANLÆGNINGEN

BYGNINGSARVEN I PLANLÆGNINGEN

I marts 2023 er PlanScapes Thomas Tram Pedersen igen med som underviser på Dansk Byplanlaboratoriums kursus i kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen. Kurset henvender sig særligt til planlæggere i kommunerne og foregår denne gang i Ribe.

Opgavetype:

Undervisning

Kunde:

Dansk Byplan-laboratorium

Periode:

Logo
2023

Samarbejdspartnere:

ARKITEKTURET
Baggrunden

Som kommune er der et stort potentiale i at kortlægge og planlægge for kulturhistoriske bevaringsinteresser og kulturmiljøer. Men hvordan gør man det bedst og med hvilke metoder? På dette kursus dykker vi ned i, hvordan kortlægning af og planlægning for kulturarv kan bruges som et aktiv, der kan skabe værdi i forbindelse med byudvikling eller som strategi for fx øget bosætning. På kurset får du viden og kompetencer til at kortlægge og vurdere kommunens kulturarv. Både hvis det drejer sig om enkelte bygninger eller større kulturmiljøer.

Til kortlægning og screening af bevaringsværdier vil du på kurset få et overordnet overblik over metoderne SAVE, KulturMiljø-Metoden, SAK og DIVE og hvilken metode, der bedst passer til din organisation eller projekt. Kurset giver dig indsigt i kulturmiljøer og bygningsarv som en integreret del af den fysiske planlægning. Du får redskaber og metoder til at inddrage bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i den kommunale planlægning, bl.a. i udarbejdelsen af bevarende lokalplaner. Og vigtigst af alt, hvordan du kan gribe processen an enten som en overordnet strategi eller som led i konkrete projekter.

Kurset benytter sig af forskellige læringsformer som videns- og metodeoplæg fra eksperter med konkret erfaring fra arbejdet med kulturmiljøer, gruppearbejde med cases ude og inde samt fælles refleksion og sparring. Vi skal blandt andet på tur rundt i Ribe og se på kortlægning af kulturmiljøer og konkrete omdannelsesprojekter som fx Ribe Jernindustri.

PlanScapes opgaver 

For andet år i træk underviser PlanScapes Thomas Tram Pedersen på kurset sammen med arkitekt Grethe Pontoppidan. Sammen gennemgår de de centrale metoder til beskrivelse og vurdering af bygningsarven;
- SAVE-metoden
- Kulturmiljø-Metoden
- SAK-metoden
- DIVE-metoden

Alle tre metoder anvendes i de danske kommuner, men hver af metoderne har hver sine fordele og kan benyttes i forskellige sammenhænge.

bottom of page