top of page

BYGNINGSARVEN I RØDOVRE

BYGNINGSARVEN I RØDOVRE

Rødovre rummer en stribe arkitektoniske perler; fra Arne Jacobsens fantastiske rådhus over det fredede friluftsbad "Vestbadet" til det ikoniske IRMA-kaffetårn. Men den tæt bebyggede forstad rummer mange andre fine eksempler på en rig bygningsarv fra tiden siden 1945. Rødovre Kommune tager sin historie alvorligt og har udbudt en kortlægning af sin bygningsarv.

PlanScape har netop vundet denne meget store opgave sammen med et stærkt team bestående af a r k i t e k t u r e t, Binzer og COWI. Sammen skal teamet kortlægge og vurdere kulturværdien i mere end 5.000 bygninger foruden 38 kulturmiljøer rundt om i kommunen.

Opgavetype:

Kortlægning af bygningsarven

Kunde:

Rødovre Kommune

Periode:

Logo
2021-22

Samarbejdspartnere:

a r k i t e k t u r e t, COWI og Binzer Landskab
Baggrunden

Rødovre Kommune har indbudt tre konsulentvirksomheder til at afgive tilbud på en SAVE-undersøgelse i Rødovre Kommune.

SAVE-undersøgelsen omfatter afgrænsning og beskrivelse af kulturmiljøer, med henblik på at revidere og kvalificere kommuneplanens udpegning af kulturmiljøer. Kulturmiljøerne skal være klar til indarbejdelse i Forslag til Kommuneplan 2022.

Endvidere omfatter SAVE-undersøgelsen en større systematisk gennemgang af over 5.000 bygninger således at der kan udpeges hvilke bygninger, der bør omfattes af særlig opmærksomhed i planlægningen og byggesagsbehandlingen.

SAVE-projektet i sin helhed har til formål at:
• skabe større forståelse og kendskab til bevaringsværdier og kulturarv i kommunen,
• styrke administrationsgrundlaget i den fysiske planlægning og bevaringsindsatsen,
• sætte fokus på, hvordan kulturarven og arkitekturen kan styrke byens kvaliteter og være værdiskabende.

Registreringen af de bevaringsværdige bygninger skal være klar til indarbejdelse i et tillæg til Kommuneplan 2022.

PlanScapes opgaver 

Thomas Tram Pedersen fra PlanScape er faglig co-ansvarlig i hele projektet og vil særligt bidrage indenfor udpegning, beskrivelse og vurdering af kulturmiljøer og bygninger. Samtidig vil han bidrage indenfor projektets strategiske processer, aktørinddragelse og kommunikation.

PlanScapes Thomas Tram Pedersen samarbejder tæt med Grethe Pontoppidan fra arkitekturet om en række projekter, der har særligt den nyere og nyeste bygningsarv i fokus. Sammen har de to fundet særlige metoder til at vurdere og aktivere denne ofte oversete del af vores kulturarv.

bottom of page