top of page

BYPLANLÆGNING I HADERSLEV KOMMUNE

BYPLANLÆGNING I HADERSLEV KOMMUNE

Haderslev Kommune har en ambitiøs vækst- og udviklingsdagsorden, der stiller nye krav til den strategiske planlægning.

PlanScapes Thomas Tram Pedersen har siden februar 2021 haft en fast tilknytning til Planafdelingen i Haderslev Kommune som byplanlægger. Thomas Tram Pedersen løser her en lang række opgaver indenfor kommunens planlægning og planforvaltning.

Opgavetype:

By og kommuneplanlægning

Kunde:

Haderslev Kommune

Periode:

Logo
2021-24

Samarbejdspartnere:

Teknik og Klima, Haderslev Kommune
Baggrunden

Som alle andre af landets kommuner har Haderslev Kommune i disse år travlt. Byerne Haderslev, Gram og Vojens er under betydelig forandring, og kommunens landområder og landsbyer skifter karaktér med udfordringer omkring urbanisering og placering af anlæg til vedvarende energi. Endeligt er området omkring Flyvestation Skrydstrup under omdannelse med introduktionen af nye og mere støjende kampfly.

Haderslev Kommune har formuleret en ambitiøs og målrettet vækst- og udviklingsstrategi, der skal fremme erhverv og bosætning. Denne klare fokus stiller større krav til den strategiske planlægning, og forvaltningens Teknik- og Klimaafdeling er derfor blev tilført nye ressourcer.

PlanScapes opgaver 

PlanScapes Thomas Tram Pedersen har gennem sit masterstudie ved det Kgl. Akademis Arkitektskole skrevet flere opgaver omkring Haderslevs strukturelle udfordringer og omdannelsen til en moderne garnisonsby.

Siden februar 2021 har Thomas Tram Pedersen derfor haft en fast tilknytning til Haderslev Kommunes planafdeling, hvor han blandt andet løser opgaver indenfor følgende felter:

- Generel udarbejdelse af lokalplaner

- Planlægning for større VE-anlæg, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg for vindmøller og solenergianlæg samt detailplanlægning for større VE-projekter

- Analyse og strategisk planlægning i forhold til kommunens bosætningsstrategi

- Udarbejdelse af bevarende lokalplaner for eksempelvis Gram

- Udarbejdelse af nye metoder til kortlægning og udpegning af kommunens bygningsarv

- Planforvaltning

bottom of page