top of page

BYUDVIKLING I BODØ

BYUDVIKLING I BODØ

BEVARINGS- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BODØ

PlanScape har sammen med bla. STED og Lorentzen og Langkilde Arkitekter deltaget i en konkurrence om udvikling af en ny bydel og lufthavnsområde i Bodø i Norge med udarbejdelsen af en bevarings- og konverteringsstrategi for den tidligere militære flyveplads.

Opgavetype:

Konkurrence

Kunde:

Bodø Kommune

Periode:

Logo
2019-2020

Samarbejdspartnere:

STED CPF, Langkilde og Lorentzen Arkitekter, Living Cities, Algreen Arkitekter, Gehl Arkitekter, EVERYDAY
Baggrunden

Bodø har altid været stedet, hvor enderne mødes. Havnen, stationen, flyvepladsen: Bodø er på mange måder porten, der forbinder nord og syd. Ikke mindst den militære hovedflystation og den civile lufthavn har med sine enorme arealer og mange arbejdspladser været med til at kendetegne Bodø lokalt, nationalt og internationalt. Den civile og militære flyvning har gjort Bodø til en international hub og til ét af Vesteuropas vigtigste militære anlæg. Flyvningen er en del af byens DNA og vil også være det i fremtiden med bygningen af en ny lufthavn.

Den militære flyvning har i al væsentlighed forladt den store flyveplads i Bodø, og Bodø Kommune har derfor et ønske om at nyudvikle det store flyvepladsområde og udskrev derfor en arkitektkonkurrence for området.

Konkurrencen løb hen over vinteren 2019-20.

PlanScapes opgaver 

I forbindelse med konkurrencen indgik PlanScape i et stærkt team sammen med STED CPF, Langkilde og Lorentzen Arkitekter, Living Cities, Algreen Arkitekter samt Gehl Arkitekter og EVERYDAY. PlanScapes opgaver var at indarbejde kulturarven og den stedlige historie i udviklingsprojektet.

Teamet lagde blandt andet stor vægt på at sikre og udvikle centrale kulturminder i området i den kommende transformation til glæde for fremtiden og med respekt for fortiden. Det gælder naturligvis særligt for de helt unikke og imponerende militære anlæg i området, særligt for det store fredede, underjordiske bygningsanlæg (Anlegg 96) og Hangar 9 (Verneklasse 2) i bydelsområdet, som også fremover forventes at blive en del af den museale udvikling i området under Norsk Luftfartsmuseum. Disse ligger allerede som et markant strøg fra flyvefeltets nordøstlige side med museet og til flyvefeltets sydvestlige del med de karakteristiske rullebaner og HAS (Hardened Aircraft Shelters). Dette strøg vil naturligt kunne indgå i et fremtidigt kulturområde. Samtidig gælder bevaringen naturligvis for de tre fredede flybunkere fra 1969-71 i lufthavnsområdet. Men der kan også være helt andre kulturværdier af lokal, national eller international betydning i Bodø, som fortjener opmærksomhed.

For at sikre og aktivere disse og andre væsentlige kulturværdier for eftertiden, skulle PlanScape som teamets historiske specialist derfor foretage en kortlægning af de centrale historiske bygninger, strukturer og flows i området i tæt dialog med Bodø Kommune, museet og interesseorganisationer. Målet er både at bevare historien og at give kulturminderne ny værdi og mening for kommende generationer.
bottom of page