top of page

BYUDVIKLING I NAKSKOV

BYUDVIKLING I NAKSKOV

PlanScape har sammen med Adept Arkitekter deltaget i en konkurrence om udvikling og fornyelse af Nakskov Havn som en port til byen og fjorden.

PlanScape har i forbindelse med projektet udarbejdet en overordnet analyse af generelle fortællinger og kulturspor, der bør fastholdes og danne et grundlag for områdets videre udvikling.

Opgavetype:

Arkitektkonkurrence

Kunde:

Lollands Kommune

Periode:

Logo
2020

Samarbejdspartnere:

Adept Arkitekter
Baggrunden
Læs mere

Nakskovs lange linier....

Man er ikke i tvivl om, at Nakskov er en aktiv erhvervshavn, når man nærmer sig byen; Kraner og siloer tegner tydeligt byens skyline over det flade landskab, når man nærmer sig havnen gennem de lange, lige rækker af arbejderboliger i Nakskovs udkant. Og indtrykket bliver kun bekræftet, når man når frem til de store havnearealer i inderhavnen; her er funktioner og udtryk velbevarede og er en central og integreret del af byens aktive liv. Havnens funktioner og historie er nærværende og let genkendelig for enhver som et naturligt fokuspunkt for både lokale og for fremtidens beboere og turister.

Nakskov Havn og dens historie er unik og stadig tydelig i sin struktur. Det er ikke uden grund, at havnen er en darling i den danske kulturarv og har været genstand for adskillige studier og kulturmiljøudpegninger fra bla. Slots- og Kulturstyrelsen, Storstrøms Amt og det lokale museum. Her fremhæves med rette bla. middelalderbyen og byens fine købmandsgårde og byhuse samt naturligvis værftets bygninger og nogle af de tilknyttede arbejderboliger, som nogle af landets fineste eksempler på havnekultur. Udpegningerne er dog meget afgrænsede og har primært bevaring i sig selv som mål. Sammenhængene mellem de enkelte kulturmiljøer og ikke mindst deres væsentlige relationer til bymidten og til byens omgivende, vidtstrakte godslandskaber er alt for overset og er en unik og uberørt værdi, som det foreliggende projekt netop kan gøre til et aktiv gennem en sammenhængende oplevelse af Nakskov og dens historie som del af en attraktiv og moderne destination.

Men Nakskov Havn er også på mange måder et smertensbarn. Byen og dens havnefront er træt og trods gode intentioner, er det aldrig er lykkedes at operationalisere myndighedernes ideelle udpegninger af kulturarven på en måde, så den er blevet et aktiv, der kan give værdi tilbage til byen. Der er derfor behov for at revurdere kulturmiljøerne i et større perspektiv og tænke i nye tilgange til bevaringen ved gå ind i en aktiv proces, der kan sikre og udvikle havnens kultur- og oplevelsesværdier i dialog med de aktører, som fremover skal udnytte dens værdier. Konkurrencens holistiske tilgang til havnens kulturarv og udvikling åbner her nye og spændende perspektiver og muligheder på et sted med store uforløste potentialer.

For sporene er der endnu; helt bogstaveligt leder de tydlige havnespor og banetracéer på havnen stadig den besøgende rundt på de store arealer og mellem havnens forskellige områder. Her forbinder sporene i lange linier den aktive havns enkelte elementer; fra sukkerfabrikken i øst over korn- og foderstoffirmaernes store siloer til værftsområdets store arealer i vest, smukt indrammet af byens ubrudte facaderække mod nord. I få danske byer finder man stadig så intakt og velbevaret en havnestruktur, der tilmed stadig rummer liv med lugten af tjære og summen fra den de aktive industrier og skibe i havnen. Her har man stadig adgang til vandet over havnens traditionelle store åbne arealer, som inviterer til mere liv. Værdierne er helt håndgribelige, selvom de skal hjælpes på vej gennem klare visioner og inddragende processer, der inddrager og forpligter myndigheder, investorer, ejere og brugere, der skal udfylde rammerne og bevare livet i fremtidens Nakskov Havn.

PlanScapes opgaver 

En bæredygtig udvikling, bevaring og ikke mindst aktivering af kulturarven i Nakskov er helt naturligt et centralt element i både BARK’s potentialeanalyse og i konkurrenceprogrammet omkring en udviklingsplan for Nakskov Havn. Til denne konkurrence har Adept derfor valgt at alliere sig med Thomas Tram Pedersen fra PlanScape. I projektet vil Thomas Tram Pedersen kunne trække på sin lange erfaring fra tilsvarende projekter i Danmark og udlandet med at udpege og vurdere de kulturværdierne i komplekse havne- og industrianlæg og med at aktivere kulturarven gennem respektfuld transformation, der samtidig har fokus på en bæredygtig aktivering af forretnings- og oplevelsespotentialer til glæde for fremtiden og med respekt for fortiden.

bottom of page