top of page

DANMARKS FLYMUSEUM I STAUNING

DANMARKS FLYMUSEUM I STAUNING

Danmarks Flymuseum i Stauning er et enestående museum og undervisnings- og oplevelsescenter, der fortæller historien om dansk civil og militær flyvning gennem de sidste 100 år ved lufthavnen i Stauning.

PlanScape hjælper museet med konceptudvikling, fundraising og fornyelse af organisationen som del af museets udvidelsesplaner.

Opgavetype:

Femtidens museer

Kunde:

Danmarks Flymuseum

Periode:

Logo
2023-25

Samarbejdspartnere:

Baggrunden

Danmarks Flymuseum i Stauning er et enestående museum og undervisnings- og oplevelsescenter, der fortæller historien om dansk civil og militær flyvning gennem de sidste 100 år ved lufthavnen i Stauning.
Flymuseet er et foreningsbaseret selvejende fond og har siden dets start i 1975 været baseret på frivillighed og på begejstringen af fly og flyvning. Museet er stadig i al væsentlighed drevet af frivillige og modtager kun et meget beskedent kommunalt driftstilskud. Museet har selv finansieret dets drift og udvikling, herunder byggeriet af de tre udstillingshaller, velkomstcenteret med undervisningslokaler samt hangarer til magasiner og værksteder. I sig selv en unik historie mod alle odds.

Flymuseet udstiller en enestående samling af både civile og militære fly, herunder en komplet samling af alle typer af de dansk producerede KZ-fly. Hertil kommer en række andre civile fly, der er et vidnesbyrd om flyvningens historie i Danmark – fra starten til idag. Siden 2006 har museet i en 4.000 m2 stor hal udbygget en formidling af Flyvevåbnets historie. Her kan ses et meget stort udsnit af danske militærfly; fra Berg og Storm monoplanet fra 1911 (verdens ældste bevarede militærfly) over 20’ernes og 30’ernes dobbeltdækker jagere og Spitfire fra 1940’erne til den kolde krigs jetfly, helikoptere og transportfly. Flyvevåbnets historie bliver fulgt helt op til i dag med redningshelikoptere samt F-16 og transportfly, der fortæller om Flyvevåbnets deltagelse i internationale missioner. Og der er mere på vej.

Flyvning og flyhistorie handler om andet og mere end drenget fascination af teknik. Flymuseet i Stauning åbner en central historie om Danmarks udvikling og forsvar gennem mere end et århundrede, hvor Danmark og verden blev mindre takket være flyvning. Flyvning rummer både glædelige historier om ferierejser og oplevelser og dramatiske historier om den skarpeste ende af dansk forsvar – helt tæt på fjenden hver dag. Med sin samling af fly og med sine flyveopvisninger er Flymuseet en unik ramme om vigtige historier, der når et publikum, der er både større og bredere end det traditionelle museumspublikum. Museet vækker begejstring blandt sine 30.000 danske og internationale gæster hvert år.

Endeligt er Danmarks Flymuseum et unikt læringsrum for teknikhistorie, science og naturvidenskab. Her kommer elever fra folkeskolen, erhvervsuddannelserne og gymnasier helt tæt på videnskaben på en måde, der tænder en begejstring i både teknikeren og teoretikeren blandt eleverne. Det er bare ét af de aspekter af formidlingen, som museet gerne vil styrke endnu mere.

PlanScapes opgaver 

PlanScape hjælper lige nu Danmark Flymuseum med at forberede en udvidelse af sine udstillinger og oplevelser med en ny stor hal, som museet selv rejser finansieringen af. Hallen vil dels rumme de seneste dele af Flyvevåbnets historie med eksempelvis en dansk helikopter fra piratjagten ved Afrikas Horn. Hallen vil dog samtidig kunne rumme en helt ny udstilling om den civile trafikflyvning med blandt andet passagermaskiner, luftfragt og afgangsterminal. Her vil publikum kunne komme helt tæt på og se de velkendte maskiner på nye måder som ramme om historien om ferie- og forretningsrejser, som vækker en fælles hukommelse om store oplevelser. Samtidig vil udstillingerne og formidlingen blive fornyet med nye historier og oplevelser.

Fremfor alt vil fornyelsen på Flymuseet have fokus på læring og undervisning for skoler og familier med et nyt flyve-eksperimentarium, hvor teknikken bag flyvning bliver foldet ud gennem aktiviteter og øvelser.

Danmarks Flymuseum har et kæmpe potentiale for oplevelser og for en endnu stærkere rolle som attraktion i regionen. Men museet når samtidig yderkanten af, hvad en attraktion baseret på ulønnede frivillige alene kan bære. For dels at skabe plads til fornyelse og dels at sikre en langsigtet kontinuitet i driften ønsker museet at sikre en offentlig driftsstøtte fra både kommune og staten. Derfor afsøger museet lige nu mulighederne for at kunne oppebære et årligt driftstilskud fra Undervisningsministeriet som Videnspædagogisk Aktivitetscenter, der blandt andet kan sikre formidling og læring til børn og familier.

bottom of page