DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

Der er noget næsten strålende unikt over Danmark nukleare Forsøgscenter Risø. Her eksperimenterede forskere med udvikling af atomkraft i Danmark i tre forsøgsreaktorer. Selvom de fleste kender til stedet, har det været ukendt område for alle på nær medarbejderne. Risø er således et typisk eksempel på, at vi også i Danmark har Khaki Fields.

PlanScape har rådgivet virksomheden Dansk Dekommissionering, som står for afviklingen af de tidligere reaktorer på Risø, om muligheder for stedets bevaring og formidling.

Opgavetype:

Rådgivning om kulturbevaring og formidling

Kunde:

Dansk Dekommissionering

Periode:

Logo
2019

Samarbejdspartnere:

Roskilde Kommune
Baggrunden

Forsøgscenter Risø ved Roskilde Fjord blev indviet i 1957 og var i funktion som forskningsinstitution frem til 2010. Der blev til formålet opført en lang række særlige bygninger i et stort område, som var helt utilgængeligt for offentligheden.

DR 1 var den første reaktor på Atomstation Risø og blev indviet i 1957 – året før den officielle indvielse af forskningscentret. Det var en laveffektreaktor (max. 2 kW, svarende til en hårtørrer) med et forholdsvis beskedent indhold af radioaktivitet. DR 1 var de senere år primært anvendt til undervisningsformål og blev som den sidste reaktor taget ud af drift i 2001.

Folketinget besluttede i 2003 at afvikle de nukleare anlæg på det daværende Forskningscenter Risø. Afviklingen sker i regi af Dansk Dekommissionering, mens Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen udgør de nukleare tilsynsmyndigheder, som bl.a. udsteder betingelser for drift og afvikling for de tilbageværende nukleare anlæg på Risø.

Afviklingen af anlæggene forventes afsluttet i 2023.


press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
PlanScapes opgaver 

PlanScape har rådgivet virksomheden Dansk Dekommissionering, som står for afviklingen af de tidligere reaktorer på Risø, om muligheder for stedets bevaring og formidling. Rådgivningen skal føre til en både kort- og langsitet plan for, hvordan arbejdet med at rydde op efter 50 års nukleare forsøg kan formidles, og stedets historier kan bringes ind i fremtiden.