top of page

DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

DEN NUKLEARE BYGNINGARV - RISØ

Der er noget næsten strålende unikt over Danmark nukleare Forsøgscenter Risø. Her eksperimenterede forskere med udvikling af atomkraft i Danmark i tre forsøgsreaktorer. Selvom de fleste kender til stedet, har det været ukendt område for alle på nær medarbejderne. Risø er således et typisk eksempel på, at vi også i Danmark har Khaki Fields.

PlanScape har rådgivet virksomheden Dansk Dekommissionering, som står for afviklingen af de tidligere reaktorer på Risø, om muligheder for stedets bevaring og formidling.

Opgavetype:

Rådgivning om kulturbevaring og formidling

Kunde:

Dansk Dekommissionering

Periode:

Logo
2019

Samarbejdspartnere:

Roskilde Kommune
Baggrunden

Haderslev Kommunes udvikling sker nemlig i høj grad omkring Vojens og Skrydstrup længere mod vest, hvor den væsentlige infrastruktur og industri findes. Her ligger også én af kommunens største arbejdspladser, Flyvestation Skrydstrup, som er i betydelig vækst, men som også sætter begrænsninger for udviklingen. Imens har byens smukke og traditionelle kaserne i udkanten af bymidten levet et vanskeligt liv og har adskillige gange været truet af lukning; kun terrortruslen holder den i live. Endeligt sidder Haderslev på mellemhånd mellem nord og syd i den regionsudvikling, som for alvor tager fart i disse år. Mod nord er Haderslev ved at blive koblet af Trekantsområdet med introduktionen af det Østjyske Bybælte, og mod syd har Haderslev som ærkedansk by altid vægret sig ved at orientere sig mod Flensburg/Hamburg og den stærke regionsudvikling, der finder sted der.

PlanScapes opgaver 

PlanScape har rådgivet virksomheden Dansk Dekommissionering, som står for afviklingen af de tidligere reaktorer på Risø, om muligheder for stedets bevaring og formidling. Rådgivningen skal føre til en både kort- og langsitet plan for, hvordan arbejdet med at rydde op efter 50 års nukleare forsøg kan formidles, og stedets historier kan bringes ind i fremtiden.bottom of page