top of page

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

HADERSLEV SOM DEN MODERNE GARNISONSBY

Haderslev er en garnisonsby med stolte traditioner. Med to kaserner, en flyvestation og mere end 3.000 arbejdspladser fylder Forsvaret meget i byen.

PlanScape udarbejder nu en strategisk udviklingsplan for Haderslevs militære bygningsarv og kulturværdier, som kan bringe disse værdier i spil i Haderslev Kommunes udvikling som moderne militærby.

Opgavetype:

Udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan

Kunde:

Private venture

Periode:

Logo
2020-2021

Samarbejdspartnere:

Haderslev Kommune, Forsvaret
Baggrunden
Læs mere

Haderslev er en militærby. På godt og ondt. Kommunen og dens borgere har for mange år siden erkendt dette faktum og har en stolt identitet og selvforståelse omkring det. Kommunen er dog først nu ved at lære, hvordan den militære tilstedeværelse kan gøres til et aktiv for kommunen og for dens samarbejdspartnere i regionen i bredere sammenhænge. Netop som moderne militærby kan Haderslev skabe noget unikt, der både bygger videre på byens traditioner og fine militære kulturarv, men som fremfor alt udnytter den infrastruktur og de bygningsmæssige rammer, sammensætningen og uddannelsesgraden af arbejdsstyrken og tilstedeværelsen af relevante myndighedsaktører og kommercielle aktører, som en lang militær tilstedeværelse har være med til at skabe. Dette forudsætter en klar vision, en dyb forankring og en målrettet indsats, hvor det er op til Haderslev Kommune at mobilisere et lokalt og nationalt politisk engagement og skabe evnen til at føre sine strategiske projekter ud i livet.

PlanScapes opgaver 

PlanScape udarbejder nu en strategisk udviklingsplan i form af en temalokalplan, der kortlægger og vurderer kommunens militære bygningsarv og kulturværdier. Formålet med udviklingsplanen er dels at sikre en dynamisk bevaring af de bærende værdier for eftertiden. Samtidig er det formålet med planen at sikre en aktivering af den militære kulturarv gennem en løbende revurdering og regenerering i tæt dialog med ejere, brugere og myndigheder.

bottom of page