JERNBANEBYEN

JERNBANEBYEN

Midt i København - mellem Vesterbro, Kgs. Enghave og Teglholmen - ligger Jernbanebyen. Området har været et knudepunkt for togdriften ind og ud af hovedstaden, og området rummer stadig værksteder, vandtårne og spor, som fortæller områdets kulturhistorie. Jernbanebyen er den sidste, store brik i byudviklingen i det sydlige København. Over de kommende år udvikler de to grundejere, DSB Ejendomsudvikling A/S og Freja ejendomme A/S, det 365.000 m2 store udviklingsområde til en ny, moderne bydel.

PlanScape har sammen med et team under Adept Arkitekter deltaget i konkurrencen om udviklingen af den nye bydel med respekt for områdets helt særlige kulturhistorie.

Opgavetype:

Konkurrence

Kunde:

DSB Ejendomsudvikling A/S og Freja ejendomme A/S

Periode:

Logo
2020

Samarbejdspartnere:

Adept, Urland, Givrum
Baggrunden

Grundejernes vision
Midt i København - mellem Vesterbro, Kgs. Enghave og Teglholmen - ligger Jernbanebyen. Området har været et knudepunkt for togdriften ind og ud af hovedstaden, og området rummer stadig værksteder, vandtårne og spor, som fortæller områdets kulturhistorie. Jernbanebyen er den sidste, store brik i byudviklingen i det sydlige København. Over de kommende år udvikler de to grundejere, DSB Ejendomsudvikling A/S og Freja ejendomme A/S, det 365.000 m2 store udviklingsområde til en ny, moderne bydel.

DSB Ejendomsudvikling og Freja ejendomme har udarbejdet en vision for udviklingen af den nye bydel, Jernbanebyen. Dette er bl.a. sket med input fra forskellige fageksperter i en visionsfølgegruppe, og fra dialog med en række lokale interessenter. Visionen vil fortsat udvikle sig, og den bliver først endeligt konkretiseret i forbindelse med gennemførelse af konkurrence, og udarbejdelse af en helhedsplan og lokalplaner.

Jernbanebyen kommer til at rumme alt det bedste ved København: Pladser og grønne områder, hvor Københavnerne kan mødes, gader hvor man kan cykle i ok, små og store erhverv side om side, en verden af gammelt og nyt der vokser sammen. Kontraster, kultur og kreativitet. Kvarterer med hver sin karakter. Kulturmiljøer og bilfri gader som etter sig sammen med en unik blanding af bevarede bygninger og moderne, bæredygtig arkitektur. Fællesskaber om livet i byen, i gaden og i gården. Alt det og meget mere er København, og med Jernbanebyen skriver vi sammen byens næste kapitel.
Grundejernes vision rummer fem hovedprincipper:

Vi vil bygge videre på Jernbanebyens særlige kultur, kant og kreative kræfter Området, hvor Jernbanebyen skal udvikles, rummer allerede et liv, bygninger og fortællinger, der giver stedet en særlig kant. I den nordlige del fortæller Lokomotivværkstedet og en række andre bevaringsværdige bygninger historien om det liv, der har været. Samtidig emmer bygningerne af et potentiale for, at kultur, kreativitet, erhverv og et aktivt hverdagsliv kan smelte sammen. Området omkring de gamle værksteder rummer et særligt potentiale for at blive et aktivt knudepunkt til glæde for bydelen og en attraktion for hele København. I den frodige, vestlige del af området spirer det entreprenante, urbane dyrkningsfællesskab BaneGaarden frem med rødder i de gamle trælader, og mod øst er der klynger af kreative erhverv, værksteder og startups. Den sydlige del af Jernbanebyen, hvor byudviklingen starter, er til gengæld præget af ubebyggede arealer og dermed uendelige muligheder.

Jernbanebyen bliver en bydel, som er mere end dobbelt så stor som Aarhusgadekvarteret i Nordhavn. Derfor vil vi udvikle kvarterer med forskellige særpræg. Vi vil være tro mod områdets historie og lade Jernbanebyens fremtidige identitet tage afsæt i områdets helt særegne sjæl og kulturmiljø. Det vil vi blandt andet gøre ved at renovere og ombygge eksisterende bygninger og ved så vidt muligt at genbruge materialer fra områdets bygninger, samtidig med at området fortættes med mere byggeri.

Eksempler på mulige tiltag:

- Bevaring af udvalgte kulturhistoriske markører f.eks. skydebroer og jernbanespor, som kan indgå i bydelsforbindelser og fortælle historien om deres oprindelige funktion.

- Bevaring af ikoniske byggerier, der i kraft af deres arkitektur og udformning bidrager til fortællingen om stedets historik.

- Varieret bebyggelse der i kraft af deres arkitektur og udformning bliver pejlemærker for området.

- Udlægning af delområder eller byggefelter med særlige præmisser, f.eks. til passiv- eller plushuse, træbyggerier eller til selvbyg og byggeforeninger.

- Integrering af erhvervslivet med resten af bydelen ved at lade deres støttefunktioner som kantine, møderum og tnessrum være tilgængelige for oentligheden.

- Udarbejdelse af ambitiøse mål for variation og kvalitet blandt repræsenterede detail- og serviceforretninger der er til stede i Jernbanebyen.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
PlanScapes opgaver 

PlanScape deltog i konkurrencen sammen med et meget stærkt team under Adept Arkitekter.

PlanScapes rolle i teamet var særligt at arbejde med områdets unikke bygningsarv, identitet og historier, som skulle bringes i spil i den nye bydel med respekt for de historier og kulturværdier, som stedet repræsenterer.

Ét af de særlige forhold ved Jernbanebyen er områdets karakter som et Khaki Field; det vil sige et område, som repræsenterer to stærke parallelle identiteter; en intern og en ekstern, som kun i begrænset omfang er forbundne.

PlanScape fremhævede i konkurrencematerialet særligt følgende:

Jernbanebyen er ét af de sidste uberørte, store, statslige etats-anlæg i København, som eksempelvis kasernerne og Holmen. DSB’s Centralværksted og rangerområder har været en rygrad af støbejern i udviklingen af det moderne Danmark. Samtidig har de været næsten mytiske arbejdspladser for københavnerne; her arbejdede meget loyale og stolte – men også meget bevidste – arbejdere gennem et helt arbejdsliv og dannede musklerne i landets infrastruktur. Jernbanebyen står stadig som et både lokalt og nationalt monument over en urokkelig stabilitet og kontinuitet i vores moderne og foranderlige samfund.

Jernbanebyen er ét af de steder, som de fleste har passeret forbi, men som de færreste kender. Til trods for sin helt centrale beliggenhed har Jernbanebyen været - og er stadig - en by i byen; en selvstændig entitet med sit eget liv og med få referencer til den omkringliggende hovedstad. Kun de indviede ved, hvad der foregik på de store arealer og værksteder på den anden side af hegnet og sporene. Jernbanebyens transformation vil skabe nye relationer og bevægelser mellem den beskyttede enklave og resten af København, men udviklingen bør samtidig ske med respekt for den værdi og den fascination, som det ukendte område stadig besidder, og som kan gøre stedet til et velafgrænset og eksklusivt åndehul midt i den pulserende by.

Jernbanebyen har en eneståede og velbevaret arkitektur og struktur, som er nemt afkodelig, og som stadig står knivskarpt i omgivelserne. På grund af sin egenart, sine store bygningsmæssige værdier og sit stærke udtryk kan stedet bære en omfattende regenerering og transformation. En nænsom transformation til nye formål vil samtidig være den bedste vej til at bevare stedet for kommende generationer. Realiseringen af Jernbanebyens store værdier til glæde for fremtiden forudsætter en udvikling med respekt for fortiden og med stor forståelse for stedets bærende arkitektoniske, kulturhistoriske og strukturelle værdier i både et lokalt og nationalt perspektiv.

En nænsom fornyelse af Jernbanebyen, der for alvor kan bringe stedets store værdier i spil for fremtiden, forudsætter samtidig, at stedets historier bringes i spil i et tæt samarbejde med både myndigheder, investorer, naboer og kommende brugere. Stedets historiske identitet og karaktér kan foldes bredt ud og gøres til en ny værdi for langt flere.

Jernbanebyen vil med tiden ændre karaktér og komme til at rumme flere og nye værdier og historier. Derfor vil en dynamisk tilgang til bevaringen og udviklingen i form af dynamiske, langsigtede bevaringsplaner for stedet være et middel der sikrer, at stedets bærende værdier bliver fastholdt i en form, der også giver mening og værdi for fremtiden.