top of page

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

MILITÆRE KULTURSPOR I HESSEN

Det tyske forbundsland Hessen har altid ligget i et brændpunkt mellem øst og vest. Det vidner mere end 6.000 militære lokaliteter i delstaten om; fra middelalderens Burg Frankenstein til den Kolde Krigs amerikanske Lucius D. Clay-kaserne.

PlanScape samarbejder med Hessisches Landesamt für Denkmalpflege og Bundesanstalt für Immobilienaufgaben om at kortlægge og vurdere de mange anlæg fra særligt Den Kolde Krig med henblik på at kunne bevare og videreudvikle de vigtigste for eftertiden.

Opgavetype:

Kortlægning og vurdering af kulturarven

Kunde:

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Periode:

Logo
2016-2025

Samarbejdspartnere:

Hessisches Landesamt für Denkmalpflege og EUCOM
Baggrunden

Da Berlinmuren faldt i 1989 og markerede afslutningen på den Kolde Krig, var der stationeret mere end 1.1 millioner soldater rundt om i Tyskland; Sovjetiske, britiske, amerikanske, franske, hollandske, belgiske, danske og naturligvis soldater fra både DDR og Vesttyskland. Flere end 20.000 lokaliteter og mere end 600.000 bygninger rummede det militære beredskab på begge sider og var lukket land for offentligheden.

De mange militære anlæg omfattede mange forskellige typer som de umiddelbart synlige og kendte; kaserner, flyvestationer, øvelsesområder og havne, men i de tyske skove fandtes også utallige depoter til ammunition og udrustning, som de færreste kendte til, og som vi også kender det fra Danmark. Endvidere var Tyskland klar til krig med talrige operative anlæg som radarstationer, missilbaser og særlige lejre, hvor soldater døgnet rundt, året rundt sad klar til at gå i kamp, hvis krigen skulle komme.

Med ophøret af den Kolde Krig var mange af de militære anlæg ikke længere aktuelle. Sovjetunionen, USA, Storbritanien og Frankrig trak gradvist deres styrker tilbage, og der er idag kun få fremmede soldater på tysk jord. Afviklingen af den Kolde Krigs militære beredskab gjorde også i tusindevis af militære anlæg overflødige. Enorme områder - nogle steder hele byer - blev rømmet for den militære tilstedeværelse, og anlæggene blev forladt og overladt til naturen eller til ny anvendelse.

Den hessiske kulturarvsstyrelse - Hessisches Landesamt für Denkmalpflege - iværksatte i 2016 initiativ til at kortlægge og vurdere den militære kulturarv i samarbejde med det amerikanske forsvar og Tysklands modsvar på Freja Ejendomme; Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Projektet skal fungere som pilotprojekt for bevarings- og konverteringsprojekter overalt i Tyskland.

Pilotprojektet har af bevillingsmæssige årsager kørt på lavt blus i flere år men forventes nu at blive gennemført i den tiltænkte form. Projektet skal herunder sikre følgende i en strategisk proces:

- Udarbejdelse af et metodeapparat og en best practice for kortlægning, vurdering og regenerering af militære anlæg

- Kortlægning af alle militære anlæg i Hessen, Niedersachsen, Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern

- Kortlægning af tilknyttede civile strukturer

- Udpegning, vurdering og afgrænsning af bevaringsværdige anlæg

- Udarbejdelse af bevarings- og konverteringsprogrammer for bevaringsværdige anlæg

Pilotprojektet forløber frem til 2023 men forventes at skulle fortsætte frem til 2030.


PlanScapes opgaver 

Genanvendelsen og eventuelt bevaringen af tidligere militære anlæg er et stort tema for mange myndigheder i Danmark og i resten af Europa, og det er ét af PlanScapes kerneområder. PlanScape har således også været med i det tyske projekt helt fra starten; pilotprojektet er nemlig til dels opstillet med forbillede fra Danmark.

Thomas Tram Pedersen fra PlanScape forestod i et tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen en omfattende kortlægning, vurdering og udpegning af militære anlæg fra den Kolde Krig i Danmark. Projektet løb i perioden 2004-2014 i forskellige delprojekter og resulterede i udpegningen af talt 37 repræsentative militære anlæg rundt om i Danmark.

Hessisches Landesamt für Denkmalpflege indbød derfor PlanScape til at være med til at formulere og tilrettelægge et tilsvarende nationalt projekt i Tyskland. PlanScape har derfor siden 2016 været dybt engageret i pilotprojektet som strategisk og historiefaglig rådgiver, og PlanScape deltager fortsat som konsulent og i kortlægningen og konverteringen af anlæg fra perioden rundt om i Tyskland.

PlanScape forventer fra 2022 at forestå gennemførelsen af det samlede projekt med baggrund i det gennemførte pilotprojekt på vegne af Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, som er ejer af langt de fleste af anlæggene.


bottom of page