top of page

PÅ TUR I DEN KOLDE KRIG

PÅ TUR I DEN KOLDE KRIG

Det er noget ganske særligt at opleve historien helt tæt på. Et besøg på et historisk sted med en rundvisning kan være med til at gøre historien nærværende og levende. Det har netop været udgangspunktet for PlanScapes ture rundt i den Kolde Krigs kulturarv.

PlanScape kender næsten alle 1.819 militære anlæg i Danmark fra Den Kolde Krig. Og et par mere. PlanScape har arrangeret og været guide på ture rundt i landskabet med besøg på nogle af de mest interessante bygninger og områder.

Opgavetype:

Formidling på stedet

Kunde:

Foreninger, rejsearrangører

Periode:

Logo
2017-2019

Samarbejdspartnere:

Eneopgave
Baggrunden
Læs mere

DIN KOLDE KRIG

Den Kolde Krig delte hele den kendte verden i to gennem flere generationer. Konflikten mellem øst og vest kom til at berøre os alle - uanset nationalitet, religion eller politisk overbevisning. Truslen om en krig mellem de to blokke blev en konstant undertone i udviklingen af det moderne samfund og har i væsentlig grad bidraget til at skabe det samfund og den verdensorden, som vi kender idag.

Danmark fik tilsvarende en rolle i Den Kolde Krig - i kraft af sin strategiske placering ved ind- og udgangene til Østersøen samt sit overherredømme over Grønland og Færøerne. Danmarks rolle i konflikten var dog langt fra passiv og en konsekvens af landets placering mellem øst og vest. Gennem sit medlemskab af NATO blev Danmark én af konfliktens aktører, der entydigt havde valgt side og forberedte landet på at kunne tage aktivt del i en mulig militær konflikt.

Danmark forberedte sig på krig. Man opbyggede et enormt militært forsvar og forberedte tilsvarende at kunne beskytte civilbefolkningen og det moderne velfærdssamfund mod følgerne af en krig. I tiden 1945-91 levede enhver i Danmark med den konstante krigstrussel hængende over hovedet, men de færreste vidste, hvor tæt krigen var på, og hvor omfattende landets forberedelser til en krig egentlig var. Alle der husker perioden, husker også krigsfrygten - men uden at vide hvor reel den egentlig var, og hvordan en krig ville rammer os alle.

PlanScapes opgaver 

PlanScapes Thomas Tram Pedersen har i mange år arbejdet indgående med den Kolde Krigs historie som forsker, museumsmand og som formidler; senest som chef for Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

PlanScape har derfor en stor indsigt i Den Kolde Krigs og velfærds-samfundets historie og kulturarv og kan tilbyde stille denne indsigt til rådighed i forbindelse med formidling og sikring af både den faste kulturarv, den løse kulturarv og den immaterielle kulturarv.

bottom of page