top of page

RÅDGIVNING REGAN VEST

RÅDGIVNING REGAN VEST

Midt i noget af Danmarks smukkeste natur, ligger ét af landets mest hemmelige anlæg og én af de mest dramatiske historier i danmarkshistorien. I Rebild Bakker midt i Rold Skov blev der i 1960'erne bygget et enormt, underjordisk anlæg, der skulle huse regeringen og regenten i tilfælde af en 3. Verdenskrig.

PlanScape blev sammen med en række partnere blevet prækvalificeret til opgaven med at yde rådgivning om etableringen af et besøgscenter i kongehusets bunker; REGAN V. Løsningen blev præmieret med en 2. plads.

Opgavetype:

Koncept- og detailudvikling

Kunde:

Nordjyllands Museum

Periode:

Logo
2019-2020

Samarbejdspartnere:

Friis & Moltke - MOE - udstillingsarkitekt.dk - Green Sustainable Landscape
Baggrunden

Midt i noget af Danmarks smukkeste natur, ligger ét af landets mest hemmelige anlæg og én af de mest dramatiske historier i danmarkshistorien. I Rebild Bakker midt i Rold Skov blev der i 1960'erne bygget et enormt, underjordisk anlæg, der skulle huse regeringen og regenten i tilfælde af en 3. Verdenskrig.

Regerings-udflytningsanlæg Vest blev under Den Kolde Krig tænkt som en sikret kommandocentral, hvor regenten og regeringen med udvalgte embedsmænd kunne sikre den nødvendige styring af landet i en krisesituation. Op til 350 mennesker kunne her fortsætte deres arbejde, og anlægget var bygget til at kunne modstå angreb med atomvåben.

Anlægget blev holdt i beredskab frem til 2004 og først i 2012 blev det endeligt opgivet. Anlægget stod på dette tidspunkt komplet bevaret som en tidslomme, og PlanScapes Thomas Tram Pedersen arbejdede målrettet på at kunne bevare anlægget og åbne det for offentligheden som rådgiver for bl.a. Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen og Kulturstyrelsen. Idag er hele anlægget bygningsfredet og vil i de kommende år blive åbnet for offentligheden.

Det er Nordjyllands Museum der udvikler det kommende museum, og Ejendomsfonden har valgt at samle projekteringen på velkomstbyg-ningen i én totalrådgivningsopgave. Ialt 13 rådgiverteams har i en åben prækvalifikation budt ind på opgaven. Det har været et krav til alle teams, at de skulle være sammensat af bygningsarkitekt, udstillingsarkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt - eventuelt suppleret med specialister inden for multimedie, pædagogik/didaktik, grafik, scenografi/dramaturgi.

PlanScape blev sammen med et meget stærkt hold af partnere blevet prækvalificeret og udarbejdede i efteråret 2019 et konkurrencemateriale til opgaven. Løsningen blev præmieret med en 2. plads.

PlanScapes opgaver 

PLANSCAPE OG REGAN V

PlanScapes Thomas Tram Pedersen besøgte første gang det 5.500m2 store underjordiske anlæg i 2002 og kender derfor anlægget ud og ind. Endvidere har han udviklet og drevet Koldkrigsmuseum Stevnsfort i en årrække.

I dette projekt var det PlanScapes opgave at rådgive partnerne og senere bygherre om besøgs-, formidlings- og oplevelseskoncepter foruden om selve det historiefaglige indhold og den museale form. PlanScape har herunder udarbejdet et meget detaljeret formidlings- og udstillingskoncept for det nye museum.

Der er allerede en enorm offentlig opmærksomhed omkring det kommende museum i Rold Skov, som forventes at få ca. 55.000 besøgende årligt, når det åbner i 2021.

bottom of page