top of page

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

RINGBORGENE SOM UNESCO VERDENSARV

PlanScape har bidraget med rådgivning og udarbejdelse af materialer til ansøgningen til UNESCO om optagelse af Vikingeborgene som UNESCO Verdensarv.

Opgavetype:

Verdensarvsansøgning og forvaltningsplan

Kunde:

Museum Sydøstdanmark

Periode:

Logo
2018-2020

Samarbejdspartnere:

Køge Kommune
Baggrunden

VIKINGETIDENS RINGBORGE

Vikingetidens ringborge har været kendt i mange år, men det er først i de senere år - ikke mindst med fundet af dem femte ringborg - Borgring - ved Køge, at forskerne er begyndt at få tilstrækkelig meget viden om de imponerende bygningsværker. Forskerne mener idag, at alle fem borge er opført indenfor en fem-årig periode i 980'erne af Harald Blåtand for at vise hans magt som konge over Danmark.

Systemet af de fem identiske, symmetriske ringborge er noget ganske særligt; også på verdensplan. Allerede i 2012 indgav tre af de fem borge ansøgning til UNESCO om optagelse på den prestigefyldte liste over umistelig verdensarv. UNESCO så dog ikke ansøgningen som fyldestgørende, og ansøgningen blev derfor afvist.

Vikingetidens Ringborge omfatter fem borge i fem forskellige kommuner:

- Fyrkat - Mariagerfjord Kommune - Museum Nordjylland
- Aggersborg - Vesthimmerlands Kommune - Museum Vesthimmerland
- Nonnebakken - Odense Kommune - Odense Bys Museer
- Trælleborg - Slagelse Kommune - Nationalmuseet
- Borgring - Køge Kommune - Museum Sydøstdanmark


ANSØGNING OM VERDENSARV

Med fundet af Borgring ved Køge og genudgravningen af Nonnebakken i Odense fik temaet i 2016 fornyet aktualitet gennem den nye viden, der kom frem under disse to projekter.

Thomas Tram Pedersen fra PlanScape havde på daværende tidspunkt ansvaret for Borgring og forestod derfor de første i forhandlinger og indstillinger til Kulturministeren  om at genoptage den meget komplicerede og langvarige ansøgningsproces. Herunder stod Thomas Tram Pedersen for at formulere det fælles faglige grundlag, som ansøgningen skulle indgives på i den form, som UNESCO kræver.

I 2018 blev de fem Vikingeborge efter megen forhandling optaget på UNESCO såkaldte tentativliste. Arbejdet med den egentlige ansøgning kunne herefter indledes.

PlanScapes opgaver 

PLANSCAPE OG VERDENSARVEN

Det er de relevante kommuners ansvar at udfærdige det meget omfattende ansøgningsmateriale, som UNESCO stiller krav om, før Kulturministren kan indgive en ansøgning om optagelse på verdensarvslisten og lokaliteten kan godkendes. Materialerne skal være udarbejdet efter en særlig form, der er beskrevet i en mere end 1.000 sider lang vejledning. Herunder stilles der særlige krav til dokumentation og til en meget langsigtet risikoanalyse og planlægning for beskyttelsen af de ansøgte områder.

PlanScapes Thomas Tram Pedersen havde allerede erfaring med UNESCO-arbejde, idet han tidligere havde været medforfatter og stået for en del af implementeringen af ansøgningen om optagelse af Stevns Klint som UNESCO Verdensarv. Han stod derfor frem til 2019 for at lede de fem ansvarlige kommuner - og de respektive museer - gennem den komplicerede ansøgningsproces for vikingeborgene.

Herunder stod Thomas Tram Pedersen for udarbejdelsen af de meget omfattende forvaltningsplaner, som kommunerne skal udarbejde, og som overfor UNESCO skal godtgøre den fremtidige sikring og bæredygtige udvikling af de udpegede lokaliteter for eftertiden. Foruden at stille UNESCO tilfreds, skal disse forvaltningsplaner indarbejdes i den kommunale, regionale og nationale planlægning under inddragelse af alle aktører. Det er således et stykke omfattende strategisk planlægningsarbejde, som forløber over flere år.

bottom of page