top of page

SKOVENS HUS PÅ CORSELITZE

SKOVENS HUS PÅ CORSELITZE

Godset Corselitze under det Classenske Fideikommis er ét af landet største skovdistrikter med mere end 1.900 ha skov langs Østersøen.

PlanScape gennemfører lige nu en omfattende konceptudvikling for et nyt museums- og formidlingscenter ved godset under arbejdstitlen "Skovens Hus".

Opgavetype:

Konceptudvikling

Kunde:

Skovbrugsmagasinet ved Corselitze. Det Classenske Fideikommis

Periode:

Logo
2021-22

Samarbejdspartnere:

Realise APS
Baggrunden
Læs mere

Skovbrugsmagasinet på Corselitze er en enestående samling af skovbrugsværktøj m.m., billeder og litteratur om skovdrift og skovene i Sydøstdanmark.

Skovbrugsmagasinet på Corselitze er en selvejende institution der har til formål at indsamle og bevare oplysninger om skove og skovdrift på Lolland-Falster og Sydsjælland. Samlingen har til huse i unikke rammer i den gamle Hestestald på Corselitze Gods på Falster.

Skovbrugsmagasinet på Corselitze har et ønske om at udvikle sin museale virksomhed og forny sin formidling i både samlingen i Hestestalden og ved at inddrage de store godsets store skovområder.
Målet er at udnytte samlingens og områdets store potentialer til at skabe en indlevende og vedkommende formidling og en unik oplevelse for et langt større publikum med respekt for stedet og dets særlige karaktér.

Fornyelsen af Skovbrugsmagasinet og etableringen af et ”Skovens Hus”, der på samme tid er nyskabende og økonomisk bæredygtigt forudsætter en konceptudvikling med fokus på at udnytte stedets potentialer fuldt ud.

PlanScapes opgaver 

Opgaven omfatter:

- Projektledelse og -strategi, besøgsdesign, og museumsfaglige aspekter af attraktionsudviklingen, foruden identificering og dialog med relevante samarbejdspartnere igennem hele projektperioden.

- Udvikling af forretningsmodeller, målgruppeanalyser samt validering af business cases og besøgsprognoser.

- Inddragelse af omgivelserne med henblik på landskabeligt oplevelsesdesign og relevant aktørsamarbejde.

- Formidlingsdesign og illustrationer/visualiseringer af endelige muligheder/koncept ved periodens afslutning.

- Varetagelse af møder, workshops, konferencer og andre samarbejdstiltag/aktiviteter.

bottom of page