STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

Radarstationen Sornfelli på Færøerne skal udvikles som radarstation, museum og som portal til en bæredygtig turisme på Færøerne i et tæt samarbejde mellem mange aktører.

I forlængelse af den mulighedplan og det idékatalog, som PlanScape har udarbejdet for den tidligere radarstation og kaserne på vegne af Landsverk, skal PlanScape nu lede den proces, der skal operationalisere planerne i tæt dialog med Landsverk og en stribe lokale og internationale aktører.

Opgavetype:

Tilrettelæggelse og gennemførsel af strategisk udviklingsproces

Kunde:

Landsverk

Periode:

Logo
2020-2021

Samarbejdspartnere:

Visit Faroes
Baggrunden

Radarstationen Sornfelli på Færøerne og dens tilhørende kaserne i Mjørkadalur blev opført i slutningen af 1950'erne og drevet frem til 2010 med danske, amerikanske og britiske interesser. Færøerne selv var primært engageret i den fremmede militære tilstedeværelse gennem rigsfællesskabet med Danmark.

Idag er der stadig på lokale Færøske og internationale interesser i stedets udvikling, og det er derfor oplagt at regenerere og bevare stedet gennem en strategisk proces, der inddrager alle aktører.

I løbet af 2020-21 gennemføres derfor en strategisk proces, der skal inddrage alle relevante aktører i at få udarbejdet en konverteringsplan for stedet, der sikrer en langsigtet genanvendelse og bevaring med et bredt ejerskab til stedet og dets potentialer. Processen vil således inddrage færøske og danske myndigheder og museer, turismeorganisationer samt udenlandske myndigheder og museer.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
PlanScapes opgaver 

Landsverk, som ejer de store anlæg, har bedt PlanScape forestå den strategiske proces med inddragelsen af aktører. PlanScape vil herunder forestå dialogen med de forskellige aktører og facilitere dialogen mellem aktørerne gennem en række forløb og workshops, der skal lede frem mod et fælles idégrundlag og en forpligtende organisation, der kan bringe stedet videre.

PlanScape vil herunder stå for at formulere en langsigtet transformationsplan for området og bygningerne.