top of page

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

STRATEGISK UDVIKLING PÅ SORNFELLI

Radarstationen Sornfelli på Færøerne skal udvikles som radarstation, museum og som portal til en bæredygtig turisme på Færøerne i et tæt samarbejde mellem mange aktører.

I forlængelse af den mulighedplan og det idékatalog, som PlanScape har udarbejdet for den tidligere radarstation og kaserne på vegne af Landsverk, skal PlanScape nu lede den proces, der skal operationalisere planerne i tæt dialog med Landsverk og en stribe lokale og internationale aktører.

Opgavetype:

Tilrettelæggelse og gennemførsel af strategisk udviklingsproces

Kunde:

Landsverk

Periode:

Logo
2020-2021

Samarbejdspartnere:

Visit Faroes
Baggrunden

Haderslev er således på mange måder fanget midt i nogle trends, hvor udefrakommende aktører og tendenser sætter nogle klare rammer for byens udviklingsmuligheder, som kommunen må forholde sig til i sin strategiske planlægning. Det er generelle tendenser, som mange danske og europæiske byer kæmper med i disse år, og som ikke alle byer formår at tackle. Men gør Haderslev?

PlanScapes opgaver 

Landsverk, som ejer de store anlæg, har bedt PlanScape forestå den strategiske proces med inddragelsen af aktører. PlanScape vil herunder forestå dialogen med de forskellige aktører og facilitere dialogen mellem aktørerne gennem en række forløb og workshops, der skal lede frem mod et fælles idégrundlag og en forpligtende organisation, der kan bringe stedet videre.

PlanScape vil herunder stå for at formulere en langsigtet transformationsplan for området og bygningerne.

bottom of page