top of page

THORSBRO OG BYERNES VAND

THORSBRO OG BYERNES VAND

Thorsbro Vandværk ved Ishøj er bare ét af de mange anlæg rundt om København, som indgår i det vidtstrakte netværk, der gennem de sidste 150 år har forsynet hovedstaden med drikkevand. Værket er et symbol på et imponerende stykke ingeniørkunst og på Københavns udvikling som storby.

Sammen med partnere fra a r k i t e k t u r e t og Lequist er PlanScape gået sammen i en opgave for Ishøj Kommune om at kortlægge og udarbejde bevaringsplaner for Københavns Vandforsyning.

Opgavetype:

Sikring af bygningsarven

Kunde:

Ishøj Kommune

Periode:

Logo
2020-21

Samarbejdspartnere:

a r k i t e k t u r e t og Lequist
Baggrunden
Læs mere

Det fredede, smukke Thorsbro Vandværk i Ishøj Kommune er et af de ældste og mest centrale steder i hovedstadens vandforsyningsnet, HOFOR. Det enorme net, der løber som en skjult livsnerve under jorden og knytter hovedstaden og dens opland sammen, er et vidnesbyrd om Ishøjs moderne historie og står i dag som et symbol på hovedstadens udvikling til en metropol.

Vandforsyningen er et enestående stykke arkitektur- og teknikhistorie, der står som et næsten ukendt monument over den enorme udvikling, som byerne i hovedstadsområdet har gennemgået i de sidste 150 år.

Det overordnede projekt Byernes Vand skal hjælpe HOFOR, de lokale kommuner samt andre myndigheder og private aktører med at bevare og formidle de mest relevante af de unikke bygninger og tekniske anlæg i hovedstadens vandforsyning som væsentlige kulturspor, der vidner om både hovedstadens moderne udvikling i sin helhed og om udviklingen i de enkelte kommuner.

Thorsbro danner en naturlig portal til oplevelsen af vandforsyningens historie og det er derfor oplagt for Ishøj Kommune at gennemføre et pilotprojekt, der kan løfte interessen for Thorsbro og udvikle de måder,
kommuner tager vare på kulturarven omkring vandforsyningens anlæg.

For at bevare og formidle historien handler ikke bare om lade alt stå som et museum; det handler om at bevare det rigtige og gøre dette til et aktiv for kommunen. Kulturarv rummer store potentialer for lokalt fællesskab, økonomi og socialt liv.

Derfor har en gruppe af fagspecialister bag projektet tilrettelagt et pilotprojekt med udgangspunkt i Thorsbro, der skal skabe et overblik over vandforsyningens historie og enkelte bygningsanlæg samt at beskrive og vurdere anlæggene for at pege på, hvilke anlæg, der bør bevares for eftertiden. Forløbet består af en undersøgelse af forsyningsnettet som helhed samt en specifik analyse af Thorsbro og dens betydning for helheden og for Ishøj.

Undersøgelserne vil forløbe over en projektperiode på et år, og de vil blive sammenfattet i en mulighedsplan med konkrete anbefalinger, som kan danne udgangspunkt for både Ishøj Kommunes og HOFORs konkrete arbejde med at videreudvikle de enkelte anlæg på en måde, så de også giver mening for eftertiden og udgør et aktiv for både ejere og borgere.

PlanScapes opgaver 

PlanScape har sammen med a r k i t e k t u r e t og Lequist og rådgivning stået for at formulere og tilrettelægge projektet.

I forbindelse med selve projektet bidrager PlanScape med en kortlægning, beskrivelse og vurdering af de historiske bygninger og landskaber samt med udarbejdelse af en bevaringsplan.

bottom of page