top of page

TRAP DANMARK

TRAP DANMARK

Trap Danmarks 6. udgave er et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Her finder du den væsentligste viden om dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

PlanScape har gennem årene bidraget med henved 100 artikler til bogværket.

Opgavetype:

Research og formidling

Kunde:

Trap Danmark

Periode:

Logo
2016-2022

Samarbejdspartnere:

Udvalgte forskere fra hele landet
Baggrunden

Danmarkshistorien begynder med de første menneskelige spor, der stammer fra stenalderens rensdyrjægere (12.800 f.Kr.). Siden har menneskelig aktivitet præget landskabet med bl.a. bosætning, bebyggelse og udnyttelse af jorden i forskellige dyrkningssystemer.

Udviklingen fra oldtiden og frem mod nutidens globale servicesamfund er i perioden gået langsomt, til andre tider næsten eksplosivt, betinget af såvel indre forhold som påvirkninger udefra. Klimaforandringer fik betydning for de mennesker, der fulgte byttedyrene og tilpassede sig de havstigninger og -sænkninger, som ad flere omgange ændrede landskabet. Omkring 4000 f.Kr. begyndte de første bønder at rydde skovene og opdyrke jorden. Spor efter oldtidens mennesker kan stadig ses i landskabet, bl.a. i form af de mange gravhøje og jættestuer.

På overgangen til vikingetiden lå der landsbyer jævnt fordelt i landet, og en infrastruktur af veje var etableret. I løbet af vikingetiden blev de første byer dannet, hvoraf de fleste stadig ligger på deres oprindelige placering.

Den sorte død samt et omfattende kirke- og klosterbyggeri i middelalderen fik afgørende betydning for bosætning og bebyggelsen i hele Danmark. Det var også i denne periode, at mange købstæder blev grundlagt. Efter Reformationen i 1536 og frem til ca. 1850 var de første landboreformer og udskiftningen fra anden halvdel af 1700-tallet samt de første inddæmningsprojekter blandt de største begivenheder, der medførte et markant forandret danmarkskort.

I de seneste ca. 150 år har det danske samfund udviklet sig hurtigere og hurtigere. I Trap Danmark beskrives, hvordan landet blev afgørende forandret gennem udbygningen af infrastrukturen med anlæggelse af jernbaner og senere motorveje samt gennem industrialiseringens indflydelse på erhvervsstruktur og bosættelsesmønster. Fra slutningen af 1800-tallet begyndte udviklingen af velfærdssamfundet, der især kom til at præge samfundet efter Besættelsen.

Det administrative Danmarkskort har også ændret sig over tid, senest med Strukturreformen i 2007, da landet blev inddelt i 98 kommuner og fem regioner. Med udgangspunkt i hver enkelt af de 98 kommuner fortæller Trap Danmark, hvordan den generelle historiske udvikling har udspillet sig lokalt i den enkelte kommune for på den måde at skabe en forståelse af sammenhænge og give en forklaring på, hvor vi står i dag.

Historiekapitlerne i Trap Danmark er bl.a. illustreret med flotte fotos, en lang række historiske billeder, tidslinje, bebyggelseskort samt tabeller og grafer over erhvervsfordelingen og befolkningsudviklingen.

PlanScapes opgaver 

PlanScape's Thomas Tram Pedersen har dels bidraget til det kæmpe bogværk med redaktionelle input til relevante historier steder fra alle dele af Danmark.

Samtidig har PlanScape skrevet henved 100 artikler om særligt borge, fæstninger og militære anlæg samt omkring store katastrofer i danske byers historie.

Alle artikler i Trap Danmark undergår en bøje faglig indholdskontrol fra redaktionen og gennem fagfællebedømmelse.
-

bottom of page