top of page

UDVIKLING AF VIHULA GODS

UDVIKLING AF VIHULA GODS

Vihula Gods ved den Finske Bugt i Estland er et helt unikt sted. Godsets historie kan føres helt tilbage til slutningen af 1100-tallet, og efter Valdemar Sejrs erobring af Estland i 1219, blev godset givet som len til én af Valdemars trofaste riddere; Odwarth von Lode.

I løbet af de sidste ca 10 år har godset gennemgået en omfattende og smuk restaurering og anvendes som et meget populært hotel, resort og konferencecenter som en del af Unique Hotels.

PlanScape hjælper Unique Hotels med at folde stedets 800 år lange historie ud og rådgiver om bevaringen og formidlingen af stedet.

Opgavetype:

Sikring og udvikling af bygningsarven

Kunde:

Vihula Manor, Via Hansa

Periode:

Logo
2019-2020

Samarbejdspartnere:

Eneopgave
Baggrunden
Læs mere

Godset Vihula kan føre sin historie helt tilbage til den danske tid i Estland. Af Valdemar Sejrs estiske jordebog fra 1228 fremgår det, at godset var blevet givet som len til en ung dansk herremand, Odwarth von Lode, og riddergodset forblev i den danske families varetægt i de næste tre hundrede år.

Der er formodentlig stadig bygningsspor på godset fra den danske tid - herunder fra den borg, som von Lode formodentlig har fået bygget i første halvdel af 1200-tallet for at beskytte godset og de danske interesser. Det var ikke mindst relevant i 1270'erne, hvor von Lodes søn blev dansk vicekonge over Hertugdømmet Estland med sæde på Vihula Gods.

Godset Vihulas historie er på mange måder et stejlt af Estlands historie helt frem til idag. Efter den danske tid kom godset på tyske adelsfamiliers hænder; von Wrangel og senere familien von Schubert, som boede på godset og drev det helt frem til 1939.

Det store gods har ernæret sig ved landbrug og ved at udnytte godsets store skove til tømmer. Samtidig havde godset faktisk fiskerettighederne i farvandet ud for godset. Endeligt fik godset i starten af 1800-tallet et vodkadestilleri, som sikrede en god indtægt til godset.

Efter en periode som landbrugskollektiv i sovjettiden blev det stærkt forfaldne gods til sidst solgt til en dansk erhvervsmand, som siden har udviklet godset til hotel.


BEVARINGSVÆRDIER PÅ VIHULA
Da godset Vihula omkring år 2000 efter 500 år igen kom på danske hænder, var godset meget forfaldent. Flere af de smukke bygninger var faldefærdige, mens andre var bygget kraftigt om.

Den nye danske ejer besluttede at udvikle stedet til et luksushotel og kursted. Godsets mere end 30 bygninger er siden restaureret og videreudviklet med stor respekt for stedets historie, integritet og æstetiske fremtræden.

Godset fremstår derfor idag eksteriørt, som det så ud omkring århundredeskiftet, mens bygningerne interiøret er moderniseret til nye funktioner med stor respekt for deres historiske kvaliteter, som igen bliver bragt til live på elegant vis.

PlanScapes opgaver 

PlanScape har allerede gennem det sidste år løst en række forsknings-, formidlings- og rådgivningsopgaver for Vihula Gods.

Særligt udfolder PlanScape godsets lange historie gennem omfattende kildestudier. Historien vil blive formidlet i en bog og eventuelt en udstilling på stedet til de mange gæster, der året rundt besøger godset.

Samtidig rådgiver PlanScape godset omkring den videre udvikling af stedet med udgangspunkt i en bæredygtig balance mellem bevaring og forretning, der aktiverer stedets historie og samtidig giver stedet ny betydning.

Opgaverne blev afsluttet i 2021.

bottom of page