top of page

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

UDVIKLINGSPLAN FOR SORNFELLI - FASE 2

750 m over havet ligger den tidligere danske radarstation Sornfelli næsten majestætisk og skuer ud over Færøerne og Atlanten. Ejeren af radarstationen, den færøske myndighed Landsverk, har sammen med PlanScape iværksat et større program, der skal udvikle og delvist bevare radarstationen, så den også fremover er et aktiv for Færøerne.

PlanScape har vundet projektets Fase 2 og udarbejder nu et omfattende bevaringsprogram for den fremtidige udvikling af den tidligere radarstation på bjerget Sornfelli på Færøerne for Landsverk.

Opgavetype:

Udarbejdelse af et detaljeret bevaringsprogram

Kunde:

Landsverk

Periode:

Logo
2020-2021

Samarbejdspartnere:

Tjódskjalasavnid
Baggrunden

På ét af Færøernes højeste fjelde; det 749m høje Sornfelli nord for Tórshavn, ligger en tidligere radarstation, som nu skal have et nyt liv. Radarstationen blev etableret af Flyvevåbnet i samarbejde med NATO og USA i 1960 og var i funktion helt frem til 2007. Siden har en stor del af den ligget hen og ventet på en ny anvendelse.

Idag rummer de to karakteristiske kupler stadig antenner, men de bliver kun anvendt til civile formål. Store dele af det imponerende anlæg ligger hen og venter på en ny anvendelse. Og det er et ganske imponerende anlæg, der dengang blev opført på toppen af Sornfelli. Der er stadig to radarkupler på ryggen af det skarpe fjeld, selvom den ene kuppel er ny​. Én af de oprindelige kupler blæste væk i en storm for få år siden, hvilket vidner om det barske klima, der kan herske på toppen, hvor der er målt vindhastigheder på 76,8 m/s - Det er det dobbelte af orkanstyrke!

Dybt inde i bjerget under radarkuplerne er der bygget en 800m2 stor bunker, der har rummet stationens operationsrum, værksteder og kontorer. Herfra er det også adgang mere end 30 meter op med en elevator til kuplerne på toppen.

For overhovedet at kunne komme til stationen, måtte man i 1960’erne bygge en 6 km lang og snoet vej op ad bjerget fra stationens kaserne i dalen. Vejen giver stadig en unik adgang til den fantastiske udsigt fra toppen.

Selvom meget inventar og udstyr blev fjernet, da stationen blev nedlagt i 2007, står selve bygningsanlægget stadig meget velbevaret tilbage som et vidnesbyrd om stedets historie og internationale betydning. Allerede i 2012 blev anlægget udpeget som bevaringsværdigt af Slots- og Kulturstyrelsen, selvom det ikke har de arkitektoniske værdier, som ofte er knyttet til bevaringsværdige bygninger. Som led i bevaringsplanen kortlægger PlanScape anlægget og peger på, hvilke dele af bygningerne, der er de bærende værdier, som bør udvikles respektfuldt i forhold til stedets historie, og hvilke dele, der kan ændres, så de også kan anvendes til nye formål.

PlanScapes opgaver 

Myndigheden Landsverk, der står for offentlige bygninger og infrastruktur på Færøerne har bedt PlanScape udarbejde en bevaringsplan for området. Planen vil omfatte en detaljeret redegørelse for områdets bevaringsværdier, dets potentialer og hvilke aktører, der kan inddrages i den fremtidige anvendelse.

Bevaringsplanen skal i de kommende år danne grundlag for Sornfelli, der dels skal sikre stedets helt unikke historiske værdier og samtidig blive et identitetsmæssigt, økonomisk og turismemæssigt bæredygtigt aktivt for Færøerne og for alle, der fremover besøger stedet.

PlanScape anvender på denne opgave en særlig kortlægnings- og vurderingsmetode, som PlanScape har udviklet særligt til meget komplekse tidligere militære anlæg, hvor de traditionelle SAVE-afledte metoder er helt utilstrækkelige. PlanScapes Khaki-Fields-metode sikrer en både repræsentativ og dynamisk udpegning af bevaringsværdier med en bred og langsigtet forankring.

bottom of page