top of page

VERDENSARV I KØGE KOMMUNE

VERDENSARV I KØGE KOMMUNE

Verdensarvssteder giver kommuner enorme potentialer i forhold til branding, turisme og erhvervsmuligheder. PlanScape har rådgivet Køge Kommune omkring at få indarbejdet Borgring som verdensarvssted i kommunens spatiale og strategiske planlægning gennem kommuneplanen og i kommunens turismestrategi.

PlanScape har samtidig bidraget med rådgivning og udarbejdelse af materialer til ansøgningen til UNESCO om optagelse af Vikingeborgene som UNESCO Verdensarv.

Opgavetype:

Kommuneplanlægning

Kunde:

Køge Kommune

Periode:

Logo
2018-2019

Samarbejdspartnere:

Museum Sydøstdanmark
Baggrunden

PLANSCAPE OG VERDENSARVEN

Det er de relevante kommuners ansvar at udfærdige det meget omfattende ansøgningsmateriale, som UNESCO stiller krav om, før Kulturministren kan indgive en ansøgning om optagelse på verdensarvslisten og lokaliteten kan godkendes. Materialerne skal være udarbejdet efter en særlig form, der er beskrevet i en mere end 1.000 sider lang vejledning. Herunder stilles der særlige krav til dokumentation og til en meget langsigtet risikoanalyse og planlægning for beskyttelsen af de ansøgte områder.

PlanScapes Thomas Tram Pedersen havde allerede erfaring med UNESCO-arbejde, idet han tidligere havde været medforfatter og stået for en del af implementeringen af ansøgningen om optagelse af Stevns Klint som UNESCO Verdensarv. Han stod derfor frem til 2019 for at lede de fem ansvarlige kommuner - og de respektive museer - gennem den komplicerede ansøgningsproces for vikingeborgene.

Herunder stod Thomas Tram Pedersen for udarbejdelsen af de meget omfattende forvaltningsplaner, som kommunerne skal udarbejde, og som overfor UNESCO skal godtgøre den fremtidige sikring og bæredygtige udvikling af de udpegede lokaliteter for eftertiden. Foruden at stille UNESCO tilfreds, skal disse forvaltningsplaner indarbejdes i den kommunale, regionale og nationale planlægning under inddragelse af alle aktører. Det er således et stykke omfattende strategisk planlægningsarbejde, som forløber over flere år.

PlanScapes opgaver 

PLANSCAPE OG KØGE KOMMUNE

Køge Kommune havde i denne sammenhæng en særlig udfordring. For mens de fire øvrige vikingeborge havde været kendt siden århundredeskiftet, blev Borgring først opdaget i 2016. Køge Kommune havde derfor et stort stykke arbejde, der skulle gennemføres, inden Borgring kunne ansøge sammen med de fire øvrige borge.

PlanScape rådgav derfor hen over vinteren 2018-19 Køge Kommune omkring processen, udarbejdede forvaltningsplaner, som blev indpasset i kommunens øvrige strategier og planarbejde samt stod for undervisning af kommunens plan- og kulturforvaltninger omkring  bevaring og bæredygtig turismeudvikling for Borgring.

bottom of page