top of page

VIRKSOMHEDSHISTORIE

PlanScape kan hjælpe med at beskrive og formidle din virksomheds historie som en del af virksomhedens identitet og branding.

PlanScape og virksomhedshistorien

En virksomheds historie kan være en vigtig del af den identitet og branding, som en virksomhed anvender overfor sine kunder og medarbejdere. Story telling om hvordan en virksomhed er opstået og vokset sig stærk, er et stærkt kommunikativt redskab.

PlanScape kan bidrage til at folde din virksomhedshistorie ud til alle typer af kunder gennem grundig research og formidling i jubilæumsskrifter, artikler, på de sociale medier eller gennem udstillinger.

planlægning kulturmiljø planlov den kolde krig

bottom of page