top of page

HANSTHOLM HAVN

HANSTHOLM HAVN

VIRKSOMHEDSHISTORIE OG FORMIDLING I LANDSKABET

PlanScape har afsluttet begge etaper af formidlingen af Hanstholm Havn i forbindelse med den store udvidelse af havnen, som i øjeblikket er ved at blive gennemført. Opgaven er stillet af af Hanstholm Havn og entreprenørvirksomheden Aarsleff A/S, som står for udvidelsesprojektet.

Opgavetype:

Formidling af udvidelsen af Hanstholm Havn

Kunde:

Port of Hanstholm

Periode:

Logo
2018-2019

Samarbejdspartnere:

Eneopgave
Baggrunden

HANSTHOLM HAVN UDVIDER
​Hanstholm Havn gennemgår i perioden frem til 2020 en betydelig udvidelse, der skal gøre havnen til én af Europas førende fiskerihavne for spisefisk. Det store byggeri kommer ialt til at koste ca. 800 mio. kr.

Bygherre på projektet er Port of Hanstholm og Aarsleff A/S er hovedentreprenør. PlanScape står for formidlingen af projektet.


FORMIDLING PÅ STEDET
​Der er en meget stor offentlig interesse for projektet blandt de mange besøgende på havnen. Der har derfor også været naturligt for bygherren aktivt at informere om projektet.

PlanScape står for konceptudvikling, research og produktion af formidlingen på Hanstholm Havn.

I dialog med Hanstholm Havn har PlanScape valgt at formidlingen skal ske fra fire Info-Boxe med udsigt over havnen. Dette sikrer en nærhed mellem temaet og det autentiske sted. Samtidig giver det de besøgende en naturlig portal til et besøg på havnen og er dermed med til positivt at regulere folks færdsel på den farlige arbejdsplads.


FORMIDLING TIL ALLE BESØGENDE
​På baggrund af en analyse af målgrupper og besøgsmønstre for gæster på havnen, har PlanScape udformet en meget målrettet formidling til publikum. Informationen er samtidig udformet, så den kan ændre indhold og karakter i takt med, at byggeriet skrider frem, og så den kan afspejle de ændringer, der er i gæsternes sammensætning over året.

Endeligt omfatter projektet en omfattende evaluering gennem brugerundersøgelser, observationer og interviews, der er udviklet i samarbejde med Center for Oplevelsesdesign på Aalborg Universitet. Materialet skal danne grundlag for forbedringer og fremtidige nye tiltag.

PlanScapes opgaver Projektet omfatter ialt fire Info-Boxe, som er opstillet ved havnen, og som formidler fire forskellige temaer omkring Hanstholm Havn til både et lokalt publikum og de mange besøgende, der kommer på havnen i Hanstholm. I foråret 2019 kom de sidste Info-Boxe til med yderligere to temaer; om fiskeriet med udgangspunkt i Danmarks største fiskerihavn og om den enestående natur ved Hanstholm samt Hanstholm som moderne arbejdsplads og bosted.

Ud over at informere om havnen og havneudvidelsen, er ét af målene med formidlingen at vise Hanstholm som en aktiv erhvervsby, hvor havneudvidelsen vil skabe mange nye arbejdspladser og dermed give baggrund for yderligere bosætning."Vi har hos Hanstholm Havn været særdeles tilfredse med vores samarbejde med PlanScape om idéudvikling, research og produktion af indhold til realisering af projekt Info-Box bestående af fire informationscontainere om Hanstholm Havn, den igangværende havneudvidelse, fiskerierhvervet og området her ved Hanstholm. Samarbejdet har taget afsæt i en god forståelse for vores ideer og ønsker, som har banet vejen for en særdeles gennemarbejdet proces, hvor Thomas Tram Pedersens evne til at kombinere viden og kreativitet med stor indsigt og interesse har skabt et meget tilfredsstillende resultat."

Projektleder Line Kjær Røge og Havnedirektør Niels Clemensen, Port of Hanstholm

bottom of page