top of page

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

MULIGHEDSPLAN FOR SORNFELLI

PlanScape har udarbejdet en potentiale- og mulighedsplan for den fremtidige udvikling af den tidligere radarstation på bjerget Sornfelli på Færøerne for Landsverk.

Planen danner nu ramme for PlanScapes forsættelse af projektet med udvikling og aktivering af området som antennestation, besøgssted og base for en bæredygtig turisme på Færøerne i tæt samarbejde med Landsverk og Visit Tòrshavn.

Opgavetype:

Udarbejdelse af en potentiale- og mulighedsplan

Kunde:

Landsverk

Periode:

Logo
2019-2020

Samarbejdspartnere:

Tjódskjalasavnid, Tjódsavnid, Visit Faroes
Baggrunden

På ét af Færøernes højeste fjelde; det 749m høje Sornfelli nord for Tórshavn, ligger en tidligere radarstation, som nu skal have et nyt liv. Radarstationen blev etableret af Flyvevåbnet i samarbejde med NATO og USA i 1960 og var i funktion helt frem til 2007. Siden har en stor del af den ligget hen og ventet på en ny anvendelse.

Idag rummer de to karakteristiske kupler stadig antenner, men de bliver kun anvendt til civile formål. Store dele af det imponerende anlæg ligger hen og venter på en ny anvendelse. Og det er et ganske imponerende anlæg, der dengang blev opført på toppen af Sornfelli. Der er stadig to radarkupler på ryggen af det skarpe fjeld, selvom den ene kuppel er ny​. Én af de oprindelige kupler blæste væk i en storm for få år siden, hvilket vidner om det barske klima, der kan herske på toppen, hvor der er målt vindhastigheder på 76,8 m/s - Det er det dobbelte af orkanstyrke!

Dybt inde i bjerget under radarkuplerne er der bygget en 800m2 stor bunker, der har rummet stationens operationsrum, værksteder og kontorer. Herfra er det også adgang mere end 30 meter op med en elevator til kuplerne på toppen.

For overhovedet at kunne komme til stationen, måtte man i 1960’erne bygge en 6 km lang og snoet vej op ad bjerget fra stationens kaserne i dalen. Vejen giver stadig en unik adgang til den fantastiske udsigt fra toppen.

Selvom meget inventar og udstyr blev fjernet, da stationen blev nedlagt i 2007, står selve bygningsanlægget stadig meget velbevaret tilbage som et vidnesbyrd om stedets historie og internationale betydning. Allerede i 2012 blev anlægget udpeget som bevaringsværdigt af Slots- og Kulturstyrelsen, selvom det ikke har de arkitektoniske værdier, som ofte er knyttet til bevaringsværdige bygninger. Som led i bevaringsplanen kortlægger PlanScape anlægget og peger på, hvilke dele af bygningerne, der er de bærende værdier, som bør udvikles respektfuldt i forhold til stedets historie, og hvilke dele, der kan ændres, så de også kan anvendes til nye formål.

PlanScapes opgaver 

Anlægget på Sornfelli rummer mange potentialer for fremtiden. Anlægget byder sig ikke kun til som en unik ramme til at formidle en vigtig periode i verdenshistorien som museum eller historisk oplevelsescenter. Det vil også være muligt at etablere en base for en helt enestående oplevelse af Færøernes fantastiske natur. Endeligt er stedet naturligvis oplagt til det formål, som det oprindeligt blev etableret til; kontrol med flytrafikken i et væsentligt område med masser af civile flyvninger og til kommunikation mellem Europa og Nordamerika.

PlanScapes mulighedsplan peger på de potentialer, som stedet besidder, og hvordan man bedst udvikler dem i respekt for stedet i samarbejde med både offentlige og private aktører.

PlanScapes mulighedsplan omfatter blandt andet en omfattende historisk analyse af stedets historie, en kortlægning af bygningsarven samt en bred interessentanalyse. Endelig peger udviklingsplanen på den videre proces for aktivering af Sornfelli, og PlanScape har også foretsået fase 2 af projektet.

bottom of page