top of page

VIKINGETIDENS RINGBORGE

PlanScape har bidraget med rådgivning og udarbejdelse af materialer til ansøgningen til UNESCO om optagelse af Vikingeborgene som UNESCO Verdensarv

RINGBORGENE SOM VERDENSARV

VIKINGETIDENS RINGBORGE

 

Vikingetidens ringborge har været kendt i mange år, men det er først i de senere år - ikke mindst med fundet af dem femte ringborg - Borgring - ved Køge, at forskerne er begyndt at få tilstrækkelig meget viden om de imponerende bygningsværker. Forskerne mener idag, at alle fem borge er opført indenfor en fem-årig periode i 980'erne af Harald Blåtand for at vise hans magt som konge over Danmark.

Systemet af de fem identiske, symmetriske ringborge er noget ganske særligt; også på verdensplan. Allerede i 2012 indgav tre af de fem borge ansøgning til UNESCO om optagelse på den prestigefyldte liste over umistelig verdensarv. UNESCO så dog ikke ansøgningen som fyldestgørende, og ansøgningen blev derfor afvist.

Vikingetidens Ringborge omfatter fem borge i fem forskellige kommuner:

  • Fyrkat - Mariagerfjord Kommune - Museum Nordjylland

  • Aggersborg - Vesthimmerlands Kommune - Museum Vesthimmerland

  • Nonnebakken - Odense Kommune - Odense Bys Museer

  • Trælleborg - Slagelse Kommune - Nationalmuseet

  • Borgring - Køge Kommune - Museum Sydøstdanmark

Trelleborg_airphoto-1100x550.jpg

ANSØGNING OM VERDENSARV

Med fundet af Borgring ved Køge og genudgravningen af Nonnebakken i Odense fik temaet i 2016 fornyet aktualitet gennem den nye viden, der kom frem under disse to projekter.

Thomas Tram Pedersen fra PlanScape havde på daværende tidspunkt ansvaret for Borgring og forestod derfor de første i forhandlinger og indstillinger til Kulturministeren  om at genoptage den meget komplicerede og langvarige ansøgningsproces. Herunder stod Thomas Tram Pedersen for at formulere det fælles faglige grundlag, som ansøgningen skulle indgives på i den form, som UNESCO kræver.

I 2018 blev de fem Vikingeborge efter megen forhandling optaget på UNESCO såkaldte tentativliste. Arbejdet med den egentlige ansøgning kunne herefter indledes.

PLANSCAPE OG VERDENSARVEN

Det er de relevante kommuners ansvar at udfærdige det meget omfattende ansøgningsmateriale, som UNESCO stiller krav om, før Kulturministren kan indgive en ansøgning om optagelse på verdensarvslisten og lokaliteten kan godkendes. Materialerne skal være udarbejdet efter en særlig form, der er beskrevet i en mere end 1.000 sider lang vejledning. Herunder stilles der særlige krav til dokumentation og til en meget langsigtet risikoanalyse og planlægning for beskyttelsen af de ansøgte områder.

PlanScapes Thomas Tram Pedersen havde allerede erfaring med UNESCO-arbejde, idet han tidligere havde været medforfatter og stået for en del af implementeringen af ansøgningen om optagelse af Stevns Klint som UNESCO Verdensarv. Han stod derfor frem til 2019 for at lede de fem ansvarlige kommuner - og de respektive museer - gennem den komplicerede ansøgningsproces for vikingeborgene.

Herunder stod Thomas Tram Pedersen for udarbejdelsen af de meget omfattende forvaltningsplaner, som kommunerne skal udarbejde, og som overfor UNESCO skal godtgøre den fremtidige sikring og bæredygtige udvikling af de udpegede lokaliteter for eftertiden. Foruden at stille UNESCO tilfreds, skal disse forvaltningsplaner indarbejdes i den kommunale, regionale og nationale planlægning under inddragelse af alle aktører. Det er således et stykke omfattende strategisk planlægningsarbejde, som forløber over flere år.

PLANSCAPE OG KØGE KOMMUNE

Køge Kommune havde i denne sammenhæng en særlig udfordring. For mens de fire øvrige vikingeborge havde været kendt siden århundredeskiftet, blev Borgring først opdaget i 2016. Køge Kommune havde derfor et stort stykke arbejde, der skulle gennemføres, inden Borgring kunne ansøge sammen med de fire øvrige borge.

PlanScape rådgav derfor hen over vinteren 2018-19 Køge Kommune omkring processen, udarbejdede forvaltningsplaner, som blev indpasset i kommunens øvrige strategier og planarbejde samt stod for undervisning af kommunens plan- og kulturforvaltninger omkring  bevaring og bæredygtig turismeudvikling for Borgring.

KONTAKT

PLANSCAPE

FÅ ET TILBUD

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvor PlanScape kan hjælpe din virksomhed eller få et tilbud på konkrete opgaver.

Læs mere om priser og aftaler

Email: info@planscape.dk
Tel:  +45 22 99 90 45

CVR38-25-92-53

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vi kontakter dig, kan du bruge formularen.

Tak for din mail! Vi svarer hurtigst muligt.

contact
bottom of page