top of page

KULTURMILJØER PÅ STEVNS

PlanScape har for Stevns Kommune netop udført en kortlægning og vurdering af kommunens kulturværdier som led i en ny kommuneplan.

VÆRDIEN AF STEVNS

KORTLÆGNING OG VURDERING AF KULTURMILJØER

PlanScape har netop afsluttet en større opgave med at udpege og vurdere kulturmiljøer på Stevns for Stevns Kommune.

IMG_0807.JPG

KORTLÆGNING OG VURDERING AF KULTURMILJØER

PlanScapes gennemgang og vurdering kvalificerer og supplerer de tidligere udpegninger af bevaringsværdige kulturmiljøer i kommunen, som blandt andet omfatter en kortlægning udført af Arkitektskolen i Aarhus efter SAK-metoden.

PlanScape har valgt en anden tilgang ved at identificere ialt 6 gennemgående temaer, der har været karakteristiske for områdets historie i de sidste 1000 år. Disse temaer er udførligt beskrevet i PlanScapes rapport og har dannet grundlag for at udpege netop de kulturmiljøer, der bedst understøtter temaerne.

Denne metode sikrer, at det netop kun er de væsentlige kulturmiljøer, der bliver udpeget, fordi de vurderes ud fra en helhedsbetragtning.

IMG_3941.JPG
IMG_3922.JPG

KULTURMILJØERNE I KOMMUNENS PLANARBEJDE

 

Det kan være en udfordring at indarbejde bevaringen af et kulturmiljø i det daglige plan- og byggesagsarbejde i kommunerne. 

 

Det er derfor et helt centralt element i PlanScapes rapport til Stevns Kommune, at den samtidig  giver en række anbefalinger til, hvordan forvaltningen kan indarbejde kulturmiljøudpegningerne i sit planarbejde, byggesagsbehandlingen og i sin kommunikation. Rapporten bidrager på denne ude til at operationalisere arbejdet og dialogen mellem forvaltning, lodsejere, bevaringsforeninger  og museer

Målet er at sikre kulturarven og gøre den til et aktiv i kommunens udvikling for alle parter.

FREMTIDENS KULTURMILJØER

Der er PlanScapes erfaring, at den bedste vej til bevaring af bygninger og af hele kulturmiljøer er gennem en aktivering af kulturarven. Det er herunder centralt at sikre liv og stimulere ny udvikling, der kan give vores bevaringsværdige kulturarv ny mening for nye generationer.

PlanScapes rapport til Stevns Kommune rummer derfor også en række konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen bedst sikrer og fremmer en bæredygtig udvikling, der på samme tid både tilgodeser kulturarven og kommunens strategiske målsætninger omkring erhvervs- og turismeudvikling, bosætning, integration og lokal identitet.

KONTAKT

PLANSCAPE

FÅ ET TILBUD

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvor PlanScape kan hjælpe din virksomhed eller få et tilbud på konkrete opgaver.

Læs mere om priser og aftaler

Email: info@planscape.dk
Tel:  +45 22 99 90 45

CVR38-25-92-53

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vi kontakter dig, kan du bruge formularen.

Tak for din mail! Vi svarer hurtigst muligt.

contact
bottom of page