top of page

Item List

Byplandage 2022

Byplandagene 2022 gav nye indsigter i en række relevante byplanprojekter i Sønderjylland. Dansk Byplanlaboratorium havde sammen med Aabenraa, Sønderborg og Flensburg skruet et imponerende program sammen, der løftede nogle af tidens aktuelle problemstillinger.

European Cold War Heritage Group

HIDDEN, FORBIDDEN AND FORGOTTEN: BUT EUROPE’S COLD WAR HERITAGE HAS NEVER BEEN MORE RELEVANT
Participants of the European Cold War Heritage Network visit Cold War heritage site Soesterberg Air Base in the Netherlands

Kulturarven i et nyt arbejdsmarked

Offentligt ansatte i Holland har fremover kun én ugentlig dag på kontoret. Derfor sættes mere end 1.000 offentlige kontorbygninger til salg. PlanScape skal det næste rådgive det hollandske finansministerium om, hvordan man i den forbindelse sikrer og viderefører vigtige dele af kulturarven.

Kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen

I marts 2023 er PlanScapes Thomas Tram Pedersen igen med som underviser på Dansk Byplanlaboratoriums kursus i kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen. Kurset henvender sig særligt til planlæggere i kommunerne og foregår denne gang i Ribe.

Nye kulturmiljøer i København

PlanScape udførte i 2022 en omfattende screening af nye Kulturmiljøer for Københavns Kommune. PlanScape pegede i sin rapport på en række nye værdifulde kulturmiljøer, som nu bliver indarbejdet i kommuneplanen for København.

Nye kulturmiljøer i København

PlanScape har gennem det sidste års tid foretaget en omfattende screening af mulige nye værdifulde kulturmiljøer for Københavns Kommune. PlanScape har gennemgået og vurderet mere end 100 forslag og muligheder omkring nye værdifulde kulturmiljøer. Borgerrepræsentationens Økonomiudvalg tiltrådte den 6. december PlanScapes anbefaling om at udpege otte nye værdifulde kulturmiljøer i den kommende kommuneplan.

Opdagelsernes Havn

Hen over efteråret har PlanScape deltaget i team sammen med Henning Larsen Arkitekter, Adept Arkitekter, Orca, Vida Local og Rambøll om udvikling af en konkurrencemateriale til en helhedsplan for Odense Inderhavn. Teamet blev i september prækvalificeret og den 7. december blev det endelige oplæg præsenteret for Odense Kommune og A. Enggaard.

Skovens Hus Corselitze

PlanScape har netop afsluttet konceptudviklingen af Skovens Hus ved Corselitze for Skovbrugsmagasinet og Det Classenske Fideicommis. Allerede i foråret vil konceptets første fase blive ført ud i livet.

Viljen til ofre

Under Den Kolde Krig var Holland indstillet på i tilfælde af en krig at ofre et 15-20 km og 125 km langt bælte for at forsvare landet. Ijssel-linien var en forberedt oversvømmelse, der ville sætte en stor del af landet under vand. Liniens forsvarsværker står idag som et tankevækkende vidnesbyrd om, hvad hvor langt man dengang var villig til at gå for at forsvare landet mod en invasion.

bottom of page